dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: LMS

  • Đáp án module 5 THPT

    Đáp án module 5 THPT

    Đáp án module 5 THPT Xem thêm Bài tập cuối khóa module 5 THPT Đáp án module 5 NỘI DUNG 1 NỘI DUNG 1.1 1. Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường bao gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong…

  • Hệ thống quản lý học tập LMS là gì?

    Hệ thống quản lý học tập LMS là gì?

    Hệ thống quản lý học tập LMS là gì? Hệ thống quản lý đào tạo và học tập (LMS) ngày càng trở thành những vấn đề mà mọi doanh nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục quan tâm. Vậy Hệ thống quản lý học tập LMS là gì, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Các…