dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: may mắn

  • Ngày vía thần Tài 2023 là ngày nào?

    Ngày vía thần Tài 2023 là ngày nào?

    Ngày vía Thần Tài 2023 là ngày 31/01 Dương lịch (ngày 10 tháng Giêng âm lịch). Nhiều người cho rằng ngày vía Thần Tài nên mua vàng để cả năm may mắn. Xem thêm Khai Xuân là gì? Ngày đẹp khai xuân 2023? Ngày vía thần Tài là gì? Ngày vía Thần Tài là một ngày lễ…