0

5 ngôn ngữ lập trình năm 2021: Python, Go và còn gì nữa?

5 ngôn ngữ lập trình năm 2021

5 ngôn ngữ lập trình năm 2021: Python, Go và còn gì nữa? Bài viết được dịch của tác giả Nate Swanner từ địa chỉ https://insights.dice.com/2020/12/09/5-programming-languages-that-will-dominate-2021-python-go-more/ Dự báo ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới trong vài năm… Continue Reading