Tag phương pháp học

Kỹ thuật Feynman là gì?

Kỹ thuật Feynman là gì?

Kỹ thuật Feynman là một phương pháp học tập nổi tiếng giúp chúng ta nhanh chóng ghi nhớ và thật sự hiểu những gì đã học, nó bao gồm 4 bước. Đây là một trong những Phương pháp học tập…

Flashcard là gì?

Flashcard là gì? 2

Flashcard là công cụ hỗ trợ trí nhớ hiệu quả giúp học sinh học những kiến thức mới và ôn tập bài cũ, đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh, tiếng Trung… Flashcard là gì? Flashcard (hoặc flash card)…