Tag thương mại

Chi phí sàn Shopee là bao nhiêu?

Chi phí sàn Shopee là bao nhiêu? 1

Bạn muốn bán hàng trên Shopee thì cần biết các loại phí Shopee sau đây: 1. Các loại phí sàn Shopee bắt buộc Đây là các loại phí cố định, bắt buộc phải chịu nếu bạn muốn bán hàng trên…

CIF là gì?

cif là gì

CIF là gì? CIF là viết tắt của Cost (tiền hàng), Insurance (bảo hiểm), Freight (cước phí) trong bộ quy tắc thương mại quốc tế. Nội dung của CIF quy định rằng người bán hàng sẽ hoàn thành trách nhiệm…