Tag tim mạch

Cholesterol là gì?

Cholesterol là gì

Cholesterol là một chất béo có trong máu và tất cả các loại tế bào của cơ thể. Cholesterol là thành phần quan trọng sử dụng để tạo nên màng tế bào, một số hormones và phục vụ nhiều chức…