Tạo bài kiểm tra tự chấm điểm sử dụng Google Form

Hướng dẫn sử dụng Google Form tạo bài kiểm tra tự động nhập điểm vào Google Class

Sử dụng Google Form, thầy cô có thể tạo được các bài kiểm tra dạng trắc nghiệm tự động chấm điểm và nhập điểm vào Google Class.

Săn SALE Shopee ngay thôi

1. Tạo câu hỏi trắc nghiệm đơn giản sử dụng Google Form

2. Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh… sử dụng Google Form với lưới trắc nghiệm

TẠO LƯỚI TRẮC NGHIỆM BẰNG GOOGLE DRIVE& GOOGLE Hướng dẫn tạo Google Form (biểu mẫu) trong Google Drive Huong dan tao cau hoi trac nghiem Google Form cac mon Toan, Ly, Hoa, Sinh Hướng dẫn Google Form sử dụng lưới trắc nghiệm tạo đề kiểm tra Toán Lý Hóa Sinh đơn giản Google Biểu mẫu – tạo và phân tích bản khảo sát miễn phí. Sử dụng Google Form tạo bài kiểm tra trắc nghiệm chấm điểm tự động Hướng dẫn cách dùng Google biểu mẫu tạo câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, Lý Hóa Sinh Google Biểu mẫu – tạo và phân tích bản khảo sát miễn phí. Cách sử dụng Google biểu mẫu.

3. Hướng dẫn hoàn chỉnh một bài kiểm tra tự chấm và nhập điểm sử dụng Google Biểu mẫu

Cách nhập điểm tự động cho bài kiểm tập trên Google Class bằng cách sử dụng Google Form Tự động nhập điểm bài kiểm tra vào Google Class sử dụng Google biểu mẫu

Săn SALE Shopee ngay thôi

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *