dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động nào?

Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động nào?

Trả lời: Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động sau

I. Mục tiêu

1. Năng lực hoá học:

a. Nhận thức hoá học:

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học  

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

2. Năng lực chung:

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

– Năng lực tự chủ và tự học:

– Năng lực giao tiếp và hợp tác:

Năng lực tin học:

3. Về phẩm chất:

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên

  + Dụng cụ:

  + Hóa chất:

2. Học sinh

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

Có thể chia thành các hoạt động nhỏ hơn 2.1, 2.2, 2.3…

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *