dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem chi tiết đáp án các module

Module 1

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 tìm hiểu chương trình giáo dục THPT 2018 môn hóa học

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 môn hóa THPT

Đáp án 11 câu hỏi tự luận module 1 môn hóa THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Module 2

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT

Tự luận

(Trả lời) Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng của các PP, KTDH vừa tìm hiểu ở trên trong thực tiễn nhà trường của Thầy/Cô.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn Hoá học ở THPT được giới thiệu trong Nội dung 3 có gì khác so với quy trình hiện nay quý Thầy/Cô đang thực hiện ở trường phổ thông?

(Trả lời) Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn Hoá học?

Xem video bài giảng và trả lời

(Trả lời) Câu hỏi 1: GV sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ có phù hợp không? Vì sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Câu hỏi 2: Phân tích ưu điểm và hạn chế của việc lựa chọn và sử dụng PP, KTDH trong hoạt động dạy học GV thực hiện trong video minh hoạ.

 

Module 3

(Đáp án) 10 câu trắc nghiệm kiểm tra đầu vào

Câu hỏi tự luận về HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Thế nào là đánh giá thường xuyên? Tại sao nói đánh giá thường xuyên lại là một trong những hình thức đánh giá vì sự tiến bộ của người học?

(Trả lời) Thế nào là đánh giá định kì? Nội dung của đánh giá định kì khác gì so với nội dung của đánh giá thường xuyên?

(Trả lời) Thế nào là kiểm tra viết? Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp kiểm tra viết?

(Trả lời) Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp quan sát? Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp quan sát.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp hỏi – đáp? Nêu những lưu ý khi sử dụng phương pháp hỏi – đáp

(Trả lời) Hãy kể tên từ 3-5 sản phẩm học tập trong môn Hóa học.

(Trả lời) Trình bày các yêu cầu khi sử dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đáp án) 5 câu trắc nghiệm xây dựng công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực hs

 

Câu hỏi tự luận về PHÂN TÍCH VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

(Trả lời) Trình bày định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong môn Hóa học và các yêu cầu cần đạt của môn Hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Để đánh giá sự phát triển một NL nào đó HS thầy/cô cần thực hiện qua những bước như thế nào? Để đánh giá năng lực HS thường sử dụng những công cụ nào?

(Trả lời) Thầy/Cô hãy cho biết những phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá thường sử dụng khi đánh giá từng thành phần của năng lực hóa học.

(Trả lời) Thầy/Cô hiểu đường phát triển năng lực như thế nào? Tại sao cần phải xây dựng đường phát triển năng lực?

(Trả lời) Để ghi nhận được sự tiến bộ của HS, thầy cô sẽ thực hiện những công việc gì? Hãy mô tả nội dung của những công việc đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Trả lời) Đường phát triển năng lực hóa học được xác định dựa vào những căn cứ nào?

(Trả lời) Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước nào?

(Trả lời) Để đề xuất được giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thông qua kết quả đánh giá, GV cần dựa trên những cơ sở nào?

(Đáp án) 30 câu trắc nghiệm cuối module 3

(Trả lời) Câu hỏi: Sự khác biệt nhất giữa đánh giá kiến thức kĩ năng và đánh giá năng lực là gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào khi triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Nêu các bước thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

(Trả lời) Trong dạy học hóa học các công cụ bảng hỏi, bảng KWL, kĩ thuật công não thường được sử dụng để đánh giá HS trong những trường hợp nào?

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Module 4

Kế hoạch bài dạy module 4

KHBD module 4 môn hóa THPT bài ALKANE

 

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là: (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2: Nối cột trái với cột phải để điền những cụm từ thích hợp vào dấu (….) khi nói đến ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh giúp nhà trường đạt được (1)……………., Khai thác có hiệu quả (2)………………. của nhà trường; phát huy quyền tự chủ của giáo viên và tổ chuyên môn trong thực hiện chương trình, đáp ứng yêu cầu về (3)………….; đồng thời giúp thực hiện (4) …………… các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo hướng quản trị nhà trường.

A.(1) ——– Yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã quy định

B.(2) ——– Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên
C.(3) ——– Tính mở, tính phân hóa của chương trình giáo dục phổ thông
D.(4) ——– Đổi mới việc tổ chức và quản lý

(Trả lời) Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

Đảm bảo sử dụng các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học

Câu 2: Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.
(Trả lờiPhân tích và lấy ví dụ minh họa cụ thể việc thực hiện yêu cầu: “Đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường” trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường?
Câu 1: Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đáp án đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A.Bước 1 ——– Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
B.Bước 2 ——– Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
C.Bước 3 ——– Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 2: Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất)

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường;
(Trả lời) Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác?
(Trả lời)

Module 5

Đáp án module 5 THPT

Module 9

Modul 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KHBD module 4 môn hóa THPT bài ALKANE

KHBD trực tuyến Sự điện ly của nước

KHBD Phản ứng trao đổi ion hóa học 11

KHBD Kim loại kiềm hóa học 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KHBD Module 9 tốc độ phản ứng hóa học hóa học 11

 

 

Mời các thầy cô xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *