dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tìm số số hạng của dãy số lớp 4-5

Cách tìm số số hạng của dãy số

  • số số hạng = số khoảng cách + 1
  • số số hạng = (Số hạng đầu – Số hạng cuối ) : khoảng cách + 1
  • số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách + Số đầu.

Mời các em xem thêm Chuyên đề các dạng toán về dãy số toán lớp 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài tập tìm số số hạng của dãy số

Bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ:

a) 1 dến 1945?

b) 187 đến 718?

c) 1000 đến 2000?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên là:

a) Các số chẵn liên tiếp có hai chữ số?

b) Các số lẻ liên tiếp có ba chữ số?

c) Các số lẻ từ 1 đến 2001?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3. Dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng:

a) 1, 2, 3, 4, …, 98, 99, 100, 99, 98, …,4, 3, 2, 1?

b) 1, 3, 5, 7, …, 95, 97, 99, 100, 98, …, 8, 6, 4, 2 ?

Bài 4. Cho dãy số 298, 295, 292, …, 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *