dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Beyond the pale là gì?

“Beyond the pale” là một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là quá giới hạn cho phép, không chấp nhận được, không hợp pháp/khuôn phép.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Beyond the pale là gì?

Beyond là bên kia, phía bên kia; pale là cái hàng rào, cọc rào → cụm từ này nghĩa là quá giới hạn cho phép, không chấp nhận được, không hợp pháp/khuôn phép.

Beyond the pale: (hành xử) vượt quá giới hạn thông thường về mặt đạo đức hoặc xã hội (beyond or outside the limits of morally or socially acceptable behavior)

Beyond the pale thường dùng trong bối cảnh rất dân dã, với ý chỉ trích ai đó không biết hành xử một cách đúng mực.

Ví dụ Beyond the pale

That remark Jerry made wasn’t simply in poor taste. It was beyond the pale. (Nhận xét của Jerry không chỉ khó nghe mà còn không thể chấp nhận được.)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ron received an invitation to dinner, but he didn’t have the decency to let his hosts know he wouldn’t be able to attend. I think that kind of behavior is beyond the pale. (Ron được mời dự tiệc tối nhưng anh ta không báo cho chủ nhà biết anh ta không đến dự được. Tôi nghĩ cách hành xử như vậy là không thể chấp nhận được.)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *