Tag tiếng anh

Beyond the pale là gì?

Beyond the pale là gì

“Beyond the pale” là một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là quá giới hạn cho phép, không chấp nhận được, không hợp pháp/khuôn phép. Beyond the pale là gì? Beyond là bên kia, phía bên kia; pale là cái…