Bất đẳng thức Côsi và ứng dụng

các bất đẳng thức thường sử dụng, SỬ DỤNG AM-GM ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC DẤU BẰNG KHÔNG TẠI TÂM, chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Côsi

Bất đẳng thức CôSi (Cauchy) hay bất đẳng thức AM-GM là bất đẳng thức so sánh giữa trung bình cộng và trung bình nhân của n số thực không âm. 1. Bất đẳng thức Cô-si là gì? Trong toán học, bất đẳng thức Cauchy là bất đẳng thức so sánh giữa trung bình cộng và … Read more

Công thức tính diện tích hình tròn, chu vi đường tròn?

Công thức tính diện tích hình tròn, chu vi đường tròn?

Công thức tính diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân với 3,14 (số pi). Đường tròn là gì? Đường tròn là vòng bao quanh hình tròn. Tập hợp các điểm trên đường tròn cách đều tâm đường tròn một khoảng bằng R. R là bán kính đường tròn. Hình tròn là gì? Hình … Read more

Công thức tính chu vi hình thoi, tính diện tích hình thoi là gì?

diện tích hình thoi là gì, chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi đầy đủ nhất Hình thoi các bạn học sinh đã được tìm hiểu từ những năm còn học tiếu học. Đây cũng là phần kiến thức hình học vô cùng quan trọng đối với học sinh. Tuy nhiên, để nắm rõ các công thức … Read more

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Amsterdam năm 2022

Phần I. Trắc nghiệm – Điền câu trả lời vào ô trống. Câu 1. Tính: (0,14 \times 253 \times 3-4,2 \times 5,3). Câu 2. Biết số (\overline{2022 a b}) chia hết cho cả 5 và (9(b>0)). Tìm (a, b). Câu 3. Tính (\left(1-\frac{1}{2}\right) \times\left(1-\frac{1}{3}\right) \times\left(1-\frac{1}{4}\right) \times \ldots \times\left(1-\frac{1}{2022}\right)). Câu 4. Cho ba số có tổng … Read more

Giải phương trình \( \sqrt{x} +\sqrt{3x-2}=x^2+1. \)

Giải phương trình \[ \sqrt{x} +\sqrt{3x-2}=x^2+1. \] Hướng dẫn. Điều kiện \( x \geqslant \frac{2}{3}. \) Dự đoán nghiệm của phương trình là \( 1 \) nên ta nhân hai vế của phương trình với 2 và thêm bớt \( 4x \) ta được\[2x^2-4x+2 + x-2\sqrt{x}+1 +3x-2 -2\sqrt{3x-2}+1=0 \]\[ \Leftrightarrow 2(x-1)^2 + \left(\sqrt{x}-1\right)^2+\left(\sqrt{3x-2}-1\right)^2=0 \]Từ đó … Read more

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành – HN

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 6 NĂM 2020 MÔN: TIẾNG ANH Circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1. I like going to the beach in … Read more

Lời giải Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2021

Lời giải Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘIĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 1 trang) KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022Đề thi môn: TOÁNNgày thi: 18/7/2021Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Bài I (2,0 diếm)Cho hai biếu thức $A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ và $B=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}$ với 𝑥 ≥ 0, 𝑥 … Read more

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN

ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN Bài 1.1. a) Với điều kiện bài toán, ta đặt $$\begin{cases}a=\sqrt{1-x}\\ b=\sqrt{1+x}\\ a^2+b^2=2 \end{cases}$$ Biểu thức $A(x)$ viết lại như sau \begin{align}A(x)&=\dfrac{\sqrt{1+ab}(b^3-a^3)}{2+ab}\\ &=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2+2ab}(b-a)(a^2+b^2+ab)}{2+ab}\\ &= \dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot |a+b|(b-a)\\ &=\pm x \sqrt{2}\end{align} b) $\sin\alpha= A\left( \dfrac{1}{2}\right)= … Read more

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 I. ĐỀ BÀI ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 Dạng 1. Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{align} & x-4y=3 \\ & 2x-y=4 \\ \end{align} \right.\). \(\left\{ \begin{align} & \frac{x+y}{2}=\frac{x-y}{4} \\ & \frac{x}{3}=\frac{y}{5}+1 \\ \end{align} \right.\) \(\left\{ \begin{align} & \left( x+1 \right)\left( y-1 \right)=xy-1 \\ & … Read more