THCS

Tỉ lệ nghịch là gì?

Tỉ lệ nghịch là gì? Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. Nói cách khác, nếu $a$ là đại lượng thứ nhất, thì đại lượng...

Đọc tiếp...

Đại lượng tỉ lệ thuận là gì?

Đại lượng tỉ lệ thuận là gì? Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp các đại lượng có mối liên hệ với nhau, chẳng hạn: Giữa quãng đường đi được $s$ (km) theo thời gian $t$ (h) của một vật chuyển động đều...

Đọc tiếp...

Số chính phương là gì?

Số chính phương là gì? Số chính phương là số có giá trị bằng bình phương đúng (lũy thừa bậc hai) của một số nguyên. Hay nói cách khác, số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc hai cũng là một số tự...

Đọc tiếp...