dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Chia sẻ danh sách IP Spam Bot

Gần đây website của chúng tôi mỗi ngày có hàng trăm bình luận spam bằng các thứ tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Nga.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Chia sẻ danh sách IP Spam Bot 1

Cùng với đó là lượng truy cập tăng và CPU luôn trong tình trạng 100% gây lỗi 503 rất khó chịu.

Có nhiều cách để chặn các bot spam nước ngoài đó như dùng plug in, dùng cloudflare… Nhưng có một cách rất đơn giản là bạn hãy chặn các IP spam bot đó bằng cách thêm lệnh chặn truy cập từ các IP đó vào tệp .htaccess trong thư mục gốc của website.

Dưới đây là danh sách các ip spam bot mà chúng tôi đã tổng hợp, bạn có thể sử dụng luôn mà không cần lọc thủ công:

deny from 93.81.221.181
deny from 118.71.233.153
deny from 83.149.21.139
deny from 92.38.136.69
deny from 92.119.114.118
deny from 195.181.166.143
deny from 223.151.179.70
deny from 188.126.73.214
deny from 46.161.11.64
deny from 188.126.73.206
deny from 168.91.111.93
deny from 178.17.182.30
deny from 37.120.232.51
deny from 188.126.79.14
deny from 89.187.168.82
deny from 194.113.106.76
deny from 138.128.109.145
deny from 156.146.36.197
deny from 194.195.91.23
deny from 42.7.111.129
deny from 185.232.21.140
deny from 138.199.36.201
deny from 161.117.5.252
deny from 185.130.184.220
deny from 89.187.165.104
deny from 194.60.69.218
deny from 104.144.240.22
deny from 196.242.21.161
deny from 196.242.115.115
deny from 185.112.82.230
deny from 196.196.216.253
deny from 92.124.163.215
deny from 185.232.21.147
deny from 178.17.182.246
deny from 185.112.82.239
deny from 45.87.212.60
deny from 196.196.216.137
deny from 196.245.186.246
deny from 191.96.168.21
deny from 45.152.182.149
deny from 45.153.160.139
deny from 192.42.116.13
deny from 185.220.0.0/16
deny from 195.144.21.219
deny from 198.98.56.248
deny from 81.17.18.62
deny from 45.145.128.85
deny from 46.183.218.142
deny from 146.70.16.247
deny from 102.129.145.231
deny from 195.78.54.198
deny from 116.203.224.180
deny from 84.200.246.242
deny from 72.221.196.152
deny from 5.231.237.54
deny from 154.13.1.21
deny from 195.246.120.82
deny from 191.96.150.51
deny from 178.34.163.148
deny from 91.76.211.158
deny from 37.19.198.51
deny from 194.34.133.85
deny from 185.130.184.202
deny from 31.13.191.118
deny from 109.248.149.11
deny from 2.92.197.125
deny from 110.18.0.4
deny from 185.206.224.210
deny from 84.17.53.26
deny from 181.214.206.43
deny from 5.18.165.145
deny from 178.176.214.144
deny from 1.55.45.89
deny from 84.17.53.10
deny from 178.176.213.243
deny from 216.131.114.163
deny from 194.156.92.143
deny from 216.131.111.168
deny from 216.131.111.131
deny from 216.131.111.143
deny from 109.70.100.28
deny from 216.131.111.10
deny from 216.131.114.13
deny from 194.156.92.74
deny from 216.131.111.138
deny from 216.131.114.79
deny from 216.131.114.19
deny from 45.153.160.130
deny from 5.183.209.217
deny from 178.17.174.232
deny from 5.2.70.223
deny from 188.122.82.146
deny from 5.183.130.125
deny from 171.225.145.61
deny from 104.244.79.196
deny from 185.213.154.172
deny from 95.153.31.85
deny from 46.161.11.11
deny from 216.131.114.67
deny from 216.131.114.169
deny from 107.189.30.86
deny from 216.131.114.127
deny from 216.131.114.132
deny from 34.134.13.239
deny from 118.166.236.84
deny from 216.131.111.173
deny from 216.131.114.108
deny from 91.90.122.154
deny from 216.131.114.6
deny from 216.131.114.121
deny from 122.169.39.209
deny from 106.215.33.238
deny from 27.57.94.8
deny from 216.131.111.45
deny from 84.54.53.198
deny from 89.234.157.254
deny from 109.70.100.29
deny from 216.131.111.149
deny from 216.131.114.12
deny from 216.131.114.138
deny from 216.131.114.49
deny from 216.131.114.60
deny from 216.131.114.36
deny from 216.131.114.115
deny from 216.131.111.22
deny from 178.158.50.42
deny from 216.131.111.9
deny from 36.90.41.0
deny from 216.131.114.43
deny from 216.131.114.18
deny from 185.83.214.69
deny from 216.131.114.193
deny from 91.219.237.21
deny from 109.194.246.90
deny from 196.19.207.145
deny from 46.8.212.236
deny from 216.131.111.16
deny from 216.131.114.72
deny from 178.32.184.2
deny from 216.131.111.156
deny from 216.131.111.167
deny from 213.202.216.189
deny from 46.8.222.38
deny from 92.100.222.242
deny from 216.131.111.3
deny from 45.153.160.135
deny from 95.84.18.106
deny from 45.86.1.160
deny from 193.56.72.151
deny from 121.43.148.69
deny from 211.250.161.108
deny from 216.131.114.24
deny from 171.247.53.119
deny from 168.91.79.12
deny from 194.32.122.32
deny from 95.216.101.39
deny from 87.247.143.229
deny from 216.131.114.139
deny from 196.242.46.77
deny from 87.98.158.99
deny from 178.168.206.141
deny from 216.131.114.48
deny from 216.131.114.55
deny from 46.183.220.230
deny from 185.195.58.225
deny from 45.147.193.134
deny from 216.131.114.216
deny from 125.235.235.89
deny from 216.131.111.4
deny from 216.131.111.40
deny from 216.131.114.90
deny from 109.248.204.58
deny from 194.135.33.152
deny from 185.100.87.192
deny from 5.2.69.50
deny from 185.165.168.229
deny from 36.134.129.39
deny from 216.131.114.97
deny from 62.113.112.169
deny from 120.24.194.86
deny from 216.131.114.211
deny from 60.11.213.160
deny from 109.248.54.45
deny from 77.83.148.167
deny from 120.35.180.224
deny from 193.169.253.35
deny from 216.131.111.27
deny from 216.131.114.240
deny from 95.128.165.89
deny from 216.131.114.144
deny from 81.6.43.9
deny from 151.237.179.26
deny from 138.199.36.239
deny from 216.131.114.175
deny from 216.131.111.144
deny from 45.147.192.235
deny from 223.151.182.100
deny from 95.182.126.50
deny from 45.81.252.47
deny from 51.195.103.74
deny from 45.153.160.132
deny from 46.29.248.238
deny from 45.153.160.136
deny from 199.195.250.77
deny from 176.10.99.200
deny from 178.17.174.162
deny from 81.17.18.59
deny from 199.249.230.144
deny from 45.151.167.10
deny from 45.13.104.179
deny from 185.191.127.215
deny from 185.56.80.65
deny from 199.249.230.112
deny from 163.172.213.212
deny from 192.42.116.16
deny from 199.249.230.106
deny from 109.70.100.22
deny from 199.195.253.162
deny from 45.153.160.138
deny from 199.249.230.173
deny from 27.71.120.87
deny from 188.170.172.182
deny from 193.58.168.177
deny from 45.74.44.164
deny from 45.129.79.154
deny from 185.181.245.11
deny from 116.109.26.55
deny from 45.132.186.185
deny from 5.140.65.238
deny from 14.180.187.193
deny from 195.246.120.35
deny from 45.153.160.140
deny from 216.131.111.21
deny from 45.120.51.99
deny from 216.131.114.7
deny from 178.176.218.218
deny from 175.171.159.72
deny from 193.31.24.154
deny from 45.153.160.137
deny from 166.88.248.74
deny from 116.252.173.103
deny from 178.184.242.63
deny from 216.131.114.180
deny from 79.142.77.59
deny from 46.161.11.8
deny from 216.131.114.96
deny from 91.123.28.14
deny from 216.131.111.150
deny from 178.168.223.236
deny from 222.124.153.91
deny from 216.131.114.31
deny from 46.161.11.178

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *