Cho các phát biểu sau: Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra.

(b) Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.

(c) Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

(d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) xuất hiện kết tủa trắng.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(e) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (xúc tác Na) thu được cao su buna-N.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 5.                                   C. 2.                                   D. 4.

Bao gồm: a, b, c, d, e.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Đúng vì giấm ăn chứa axit axetic (CH3COOH) có thể trung hòa được amin gây nên mùi tanh.

(b) Đúng.

(c) Đúng. Xảy ra phản ứng xà phòng hóa (thủy phân trong môi trường kiềm).

(d) Đúng. C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

(e) Đúng.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đây là 1 câu trong mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *