SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phân tích xử lý các vấn đề môi trường tại làng nghề nhằm phát triển năng lực phẩm chất của học sinh  

SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phân tích xử lý các vấn đề môi trường tại làng nghề nhằm phát triển năng lực phẩm chất của học sinh I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN.―Học đi đôi với hành‖ là một nguyên lý giáo dục quan trọng có từ lâu đời, là … Read more

SKKN Xây dựng phương pháp học chuyên đề tổng hợp dược phẩm hữu cơ 

SKKN Xây dựng phương pháp học chuyên đề tổng hợp dược phẩm hữu cơ  I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNCác dược phẩm (các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học được sử dụnglàm thuốc) là đối tượng nghiên cứu lâu dài và đặc biệt quan trọng trong hóa họchữu cơ. … Read more

SKKN Ứng dụng phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile Chemistry theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh lớp 10  

SKKN Ứng dụng phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile Chemistry theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh lớp 10 BÁO CÁO SÁNG KIẾNTên đề tài: Ứng dụng phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile Chemistry theomô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên … Read more

SKKN Tổ chức trò chơi trong dạy và học môn hoá học nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn  

SKKN Tổ chức trò chơi trong dạy và học môn hoá học nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN“Nâng cao dân trí – Đào tạo nhân lực – Bồi dưỡng nhân tài” luôn là nhiệm … Read more

SKKN Thiết kế và sử dụng một số trò chơi kết hợp với dạy học STEM nhằm nâng cao hứng thú học tập và hiệu quả dạy học hoá học lớp 11  

SKKN Thiết kế và sử dụng một số trò chơi kết hợp với dạy học STEM nhằm nâng cao hứng thú học tập và hiệu quả dạy học hoá học lớp 11 BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNKhổng Tử đã từng dạy học trò rằng: “Biết mà học không … Read more

SKKN Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương este lipit hoá học 12 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực  

SKKN Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương este lipit hoá học 12 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNNăm 2018, Đảng và nhà nước đã công bố chương trình giáo dục phổ thôngvới mục tiêu “Đổi … Read more

SKKN Sử dụng bài tập thực tiễn về oxi lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho học sinh lớp 10  

SKKN Sử dụng bài tập thực tiễn về oxi lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho học sinh lớp 10 MỤC LỤCPHẦN I. ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN………………….. 1PHẦN II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP………………………………………………………………. 2A. MÔ TẢ GIẢI PHÁP TRƢỚC … Read more

SKKN Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua chuyên đề phân bón theo chương trình GDPT mới bằng phương pháp dạy học dự án  

SKKN Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua chuyên đề phân bón theo chương trình GDPT mới bằng phương pháp dạy học dự án BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNTrong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ pháttriển … Read more

SKKN phát triển năng lực thực hành cho học sinh thông qua dạy học thí nghiệm chuyên đề este lipit và cacbohiđrat hoá học 12 THPT  

SKKN phát triển năng lực thực hành cho học sinh thông qua dạy học thí nghiệm chuyên đề este lipit và cacbohiđrat hoá học 12 THPT BÁO CÁO SÁNG KIẾNI. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾNThực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ươngkhóa XI Nghị quyết số … Read more