0

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Mời các thầy cô truy cập vào các link sau để xem và download các đề thi

 

Năm 2021

Đề chính thức đợt 1

Giải chi tiết mã 201 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 202 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 205 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 202 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

4 mã đề gôc thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1 file word

Ảnh 24 mã đề thi TN THPT môn hóa năm 2021 của bộ giáo dục

Đề minh họa

Giải chi tiết đề minh họa TN THPT 2021 môn hóa học

 

Năm 2020

Đề chính thức đợt 2: Đề thi TN THPT 2020 môn hóa đợt 2 file word và lời giải

Đề chính thức đợt 1: 4 mã đề thi TN THPT 2020 môn hóa file word

Đề minh họa lần 2: Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa bản word kèm lời giải chi tiết

Đề minh họa lần 1: Giải chi tiết đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học – đề lần 1

 

Năm 2019

Đề chính thức: 4 Mã đề thi THPT QG năm 2019 môn hóa file word

Đề minh họa THPT QG 2019 môn hóa của bộ giáo dục

 

Năm 2018

Đề chính thức 4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2018 của bộ giáo dục

Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2018 của bộ giáo dục

 

Năm 2017 

Đề chính thức: 4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục

Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2017 lần 1 của bộ giáo dục

Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2017 lần 2 của bộ giáo dục

Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2017 lần 3 của bộ giáo dục

 

Năm 2016

Đề thi THPT QG năm 2016 môn hóa của bộ giáo dục

 

Năm 2015

Đề thi THPT QG năm 2015 môn hóa của bộ giáo dục

Đề minh họa THPT QG môn hóa năm 2015 của bộ giáo dục

 

[Đang update]

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *