Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Mời các thầy cô truy cập vào các link sau để xem và download các đề thi

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2022

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Ma trận đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

4 mã đề gốc thi tốt nghiệp thpt 2022 môn hóa

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn hóa file word và lời giải chi tiết

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2021

Đề chính thức đợt 2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đề chính thức đợt 1

Năm 2020

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2019

Năm 2018

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2017 

Năm 2016

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2015

Năm 2014

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2013

Năm 2012

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2011

Năm 2010

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2009

Năm 2008

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năm 2007

Xem thêm

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2 thoughts on “Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay”

  1. Xin vui lòng cho em xin file ạ, em xin chân thành cảm ơn quí thầy cô rất nhiều.

    Reply
    • Thầy/cô vào trực tiếp mỗi đề, xuống phía cuối của bài đăng là có phần download về máy nhé!

      Reply

Leave a Comment