dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Etanol phản ứng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(d) Đồng trùng hợp axit ađipic với hexametylendiamin thu được tơ nilon-6,6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đun nóng tristearin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 4.                                   C. 2.                                   D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bao gồm: a, e.

(b) Sai vì khử glucozơ bằng H2 thu được sobitol.

(c) Sai vì etanol (C2H5OH) không phản ứng được với Cu(OH)2.

(d) Sai vì phải trùng ngưng không phải trùng hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *