Cho các phát biểu sau: Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(b) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thu được kết tủa.

(c) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.

(d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa một muối.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                   B. 2.                                   C. 4.                                   D. 3.

Cho các phát biểu sau: Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội 1

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *