dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3

Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,4m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 21,5 và 1,12 B. 8,60 và 1,12 C. 28,73 và 2,24 D. 25 và và 1,12

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,4m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là  A. 21,5 và 1,12 B. 8,60 và 1,12 C. 28,73 và 2,24 D. 25 và và 1,12


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *