dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn và 0,03 mol Fe vào d d chứa 0,1 mol CuSO4

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn và 0,03 mol Fe vào d d chứa 0,1 mol CuSO4

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn và 0,03 mol Fe vào d d chứa 0,1 mol CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho toàn bộ X phản ứng với một lượng dư dung dịch Ba(OH)2, để kết tủa thu được trong không khí tới khối lượng không đổi cân được m gam. Giá trị của m là

A. 29,20 gam B. 28,94 gam C. 30,12 gam D. 29,45 gam

 

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn và 0,03 mol Fe vào d d chứa 0,1 mol CuSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *