dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + 4 HCl → X1 + X2 + 2CO2 + 2 H2O

Cho sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (1)X + 4 HCl → X1 + X2 + 2CO2 + 2 H2O

(2) X1 + Na2CO3 → X3↓ + 2NaCl

       (3)  X4 + X5→ 2X3↓ + 2H2O

       (4) X5 + 2X6 + 2H2O → Ca(AlO2)2 + 3X7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (5) X2 + X5 → X8↓ + X1

       (6) X8 → MgO + H2O (t0)

Phân tử khối của X, X2X5 lần lượt là

       A. 281; 84 và 52.               B. 281; 208 và 171.        C. 184; 95 và 74.            D. 184; 111 và 100.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cho sơ đồ phản ứng sau: X + 4 HCl → X1 + X2 + 2CO2 + 2 H2O 1

Đây là 1 câu trong đề thi thử lần 2 năm 2023 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô xem đầy đủ đề tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *