âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Category: Lớp 12

 • Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức)

  Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức); trong đó MY < MZ. Thủy phân hoàn toàn 15,86 gam E trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 19,16 gam […]

 • Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2022 2023

  Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2022 2023  Câu 41. Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ẩm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Thành phần nguyên tố có trong tơ […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 2022 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC       KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ        ĐỀ THI CHÍNH THỨC        (Đề thi có 02 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT Khóa thi ngày 04 tháng 11 năm 2021 Môn thi: HÓA HỌC […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ————————————–   ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM 2021 Môn thi: HÓA HỌC –Bảng A Ngày thi: 21/12/2021 ———————————————— (Hướng dẫn này có 06 trang) […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI   (Đề thi có 03 trang)         KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12      NĂM HỌC 2021-2022                                    Ngày thi: 16/02/2022                      Môn thi: Hóa học                      Thời gian […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Bình năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Bình năm 2021 2022 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH   ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2021-2022 Khóa ngày 22 tháng 3 năm 2022 Môn thi: HÓA HỌC  LỚP 12 THPT   SỐ BÁO DANH:…………… Thời gian: 180 phút (không kể thời gian […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Phú Thọ năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Phú Thọ năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 PHÚ THỌ    Đề minh họa   KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Ninh Bình năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Ninh Bình năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH  ĐỀ THI CHÍNH THỨC   ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN: HÓA HỌC – THPT Ngày thi: 14/12/2021 Thời gian làm bài 90 […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Nghệ An năm 2021 2022 Bảng B

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Nghệ An năm 2021 2022 Bảng B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn thi: HÓA HỌC – Bảng B (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian làm bài 150 phút […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Nghệ An năm 2021 2022 Bảng A

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Nghệ An năm 2021 2022 Bảng A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn thi: HÓA HỌC – Bảng A (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian làm […]