Category NGỮ VĂN

Động từ là gì?

Động từ là một loại từ trong ngữ pháp, biểu thị hành động, trạng thái, quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của một chủ thể trong câu. Động từ là gì? Động từ hoặc vị từ là từ (thành…

Phương thức biểu đạt là gì?

Phương thức biểu đạt là gì?

Xác định phương thức biểu đạt trong một văn bản là một trong những yêu cầu thường gặp trong phần đọc hiểu của đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn Phương thức biểu đạt là gì? Phương thức biểu…