Category THCS

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 I. ĐỀ BÀI ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 Dạng 1. Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{align} & x-4y=3 \\ & 2x-y=4 \\ \end{align} \right.\). \(\left\{ \begin{align} & \frac{x+y}{2}=\frac{x-y}{4} \\…

Trọng tâm là gì?

cách xác định trọng tâm của tam giác

Trọng tâm là gì? Trọng tâm là gì? Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm của cạnh đối diện. Ba đường trung tuyến này đồng quy tại…

Trung điểm là gì?

Trung điểm là gì? 10

Trung điểm là gì? Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng đó, chia đoạn thẳng đó thành hai đoạn dài bằng nhau. Trung điểm là gì? Trung điểm là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng và chia đoạn thẳng…

Bài toán về năng suất

Bài toán về năng suất Cách giải Bài toán về năng suất Năng suất là gì? Năng suất chính là khối lượng công việc làm trong một thời gian nhất định. Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng…