Category THCS

Giải bài toán chuyển động lớp 9

Giải bài toán chuyển động lớp 9 Khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, chúng ta thường gặp các bài toán về chuyển động như chuyển động cùng chiều, chuyển động ngược chiều nhau, chuyển động xuôi dòng,…

Trực tâm là gì?

Trực tâm là gì? 1

Trực tâm là gì? Trực tâm là giao điểm của 3 đường cao trong một tam giác. Đường cao trong tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến cạnh đối diện. Cạnh đối diện này được gọi…

Tỉ lệ nghịch là gì?

Tỉ lệ nghịch là gì? Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. Nói cách khác, nếu $a$ là đại…

Đại lượng tỉ lệ thuận là gì?

Đại lượng tỉ lệ thuận là gì? Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp các đại lượng có mối liên hệ với nhau, chẳng hạn: Giữa quãng đường đi được $s$ (km) theo thời gian $t$ (h)…

Số chính phương là gì?

số chính phương là gì

Số chính phương là gì? Số chính phương là số có giá trị bằng bình phương đúng (lũy thừa bậc hai) của một số nguyên. Hay nói cách khác, số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc…