Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hồng Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hồng Đức

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (NH: 2017 – 2018)

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC MÔN: HÓA HỌC 10

————————- Thời gian: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện nếu có)

FeS H2S SO2 SO3 H2SO4

5

NaHSO3 Na2SO4.

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau:

H2SO4, KOH, BaCl2, K2SO4.

Câu 3: (1,0 điểm) Bổ túc các phương trình phản ứng sau:

a) ? + O3 → ? + O2. b) SO2 + ? + ? → HBr + ?

c) C + H2SO4 (đặc nóng) → CO2 + ? + ? d) H2S + ? → PbS + ?

Câu 4: (1,0 điểm) Viết phương trình chứng minh các tính chất sau:

  1. Một phương trình chứng minh S thể hiện tính khử

  2. Một phương trình chứng minh H2SO4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh

Câu 5: (1,0 điểm) Xét hệ cân bằng sau trong bình kín: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) .

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

a) Giảm nhiệt độ b) Thêm O2 vào

c) Cho thêm chất xúc tác d) Giảm áp suất chung của hệ.

Câu 6: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X chứa Mg, Cu trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.

  1. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong X ?

  2. Cho 4,48 lít khí SO2 trên vào 200 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Tính m?

Câu 7: (2,0 điểm) Nung nóng một hỗn hợp gồm 19,5 gam bột kẽm và 3,2 gam bột lưu huỳnh trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí. (H=1; O=16; S=32; Na=23; Mg=24; Cu=64; Zn=65)

  1. Tính V ?

  2. Cho toàn bộ V lít khí trên hấp thụ hoàn toàn vào 250 gam dung dịch CuSO4 x%, sau phản ứng kết thúc thu được kết tủa và dung dịch Y chứa CuSO4 với nồng độ là 9,844%. Tính x?

——-Hết——-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Hong Duc – da

Hoa 10 – Hong Duc – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment