0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hồng Hà

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hồng Hà

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA HỌC; Khối: 10

Ngày kiểm tra: 09/5/2018

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

—————————————

Họ và tên học sinh:……………………………; Số báo danh:……………………………..

Câu 1. (1,5 điểm)

Viết phương trình phản ứng chứng minh:

  1. SO2 có tính oxi hóa.

  2. H2S có tính khử.

  3. H2SO4 có tính axit.

Câu 2. (2,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

FeS2 SO2 Na2SO3 SO2 S

Câu 3. (1,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng giữa các chất:

  1. Cl2 + ? Clorua vôi

  2. KMnO4 ? + ? + ?

Câu 4. (1,5 điểm)

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

K2SO3, Na2SO4 và KNO3

Câu 5. (1,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp:

  1. Từ Cl2 và NaOH điều chế nước Javen.

  2. Từ HCl đặc và KMnO4 điều chế khí clo.

Câu 6. (2,0 điểm)

Cho 600 ml một dung dịch có hòa tan 11,7 gam NaCl tác dụng với 200 ml dung dịch có hòa tan 68 gam AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

  1. Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
  2. Tính nồng độ mol của chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.

Câu 7. (1,0 điểm)

Cho 12,96 gam kim loại M (hóa trị 1) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,344 lít khí SO2 (đktc). Tìm tên kim loại M.

(Cho H=1; N=14; O=16; Na=23; S=32; Cl=35,5; Mg=24; Zn=65; Ag=108)

————————- HẾT ————————-

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM HÓA HỌC 10 – HK2 – NGÀY 09/5/2018

Câu 1: 1,5đ

a, c) pt đúng + số oxi hóa : 0,50×2đ

b) pt đúng 0,50đ

Không cb hoặc thiếu soh -1/2 số điểm

Câu 2: 2,0đ

pt đúng (bỏ qua điều kiện) 0,50×4đ

Không cb -1/2 số điểm

Câu 3: 1,0đ

pt đúng 0,50×2đ

Không cb -1/2 số điểm

Câu 4: 1,5đ

ddHCl : sủi bọt khí mùi hắc K2SO3 0,50đ

ddBaCl2 kết tủa trắng Na2SO4 0,50đ

Viết đúng pt 0,25×2đ

Câu 5: 1,0đ

a, b) pt đúng 0,50×2đ

Không cb -1/2 số điểm

Câu 6: 2,0đ Gồm các ý :

a) nNaCl = 0,2 mol 0,25đ

nAgNO3 = 0,4 mol 0,25đ

NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 0,50đ

0,2 0,2 0,2 0,2

mAgCl = 143,5.0,2 = 28,7 gam 0,50đ

b) Vdd = 0,6 + 0,2 = 0,8 lít

0,25đ

0,25đ

Câu 7: 1,0đ

nSO2 = 0,06 mol 0,25đ

2M + 2H2SO4M2SO4 + SO2 + 2H2O 0,50đ

0,12 0,06

M = 12,96/0,16= 108 (Ag) 0,25đ

————————- HẾT ————————-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Hong Ha – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *