0

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Mời các thầy cô truy cập vào các link sau để xem chi tiết và download các đề thi

 

Tỉnh Thái Bình

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2021 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2020 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2019 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2018 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2017 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2016 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2015 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2014 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2013 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2012 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2011 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2010 môn Hoá học

 

Tỉnh Nam Định

Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2019 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2018 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2017 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2016 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2015 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2014 môn Hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2012 môn Hoá học

 

Tỉnh Hà Tĩnh

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 môn hoá học

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 môn hoá học THPT Yên Lạc 2

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 môn hoá học THPT Đồng Đậu

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 môn hoá học

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

 

Tỉnh Phú Thọ

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ năm 2018 môn hóa học

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2017

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2016

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2015

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2014

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2013

Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ môn hóa học năm 2011

 

 

[Đang update]

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *