dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Thạnh Lộc TP Hồ Chí Minh năm 2022 2023

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Thạnh Lộc TP Hồ Chí Minh năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NH 2022-2023 MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề 304

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

 (Na = 23, Mg = 24, Fe = 56, K = 39, Br = 80, Al = 27, Ca = 40,  F = 19, Cl = 35,5, Br = 80, I = 127)

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Cho 2 mẫu BaSO3 có khối lượng bằng nhau và 2 cốc chứa 50ml dung dịch HCl 0,1M như hình sau. Hỏi ở cốc nào mẫu BaSO3 tan nhanh hơn?

     A. Tốc độ tan ở 2 cốc như nhau.                                 B. Cốc 1 tan nhanh hơn.  

     C. BaSO3 tan nhanh nên không quan sát được.          D. Cốc 2 tan nhanh hơn.

Câu 2: Cho phản ứng: 2N2O5 (g)  2N2O4 (g) + O2 (g). Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng

     A. .                     B. .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. .                            D. .

Câu 3: Dung dịch dùng để nhận biết các ion halide là

     A. quỳ tím .                      B. AgNO3.                        C. NaOH.                         D. HCl.

Câu 4: Cho phản ứng: 2KClO3 (s) 2KCl (s) + 3O2 (g). Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. kích thước các tinh thể KClO­3.                           B. chất xúc tác.

     C. nhiệt độ.                                                                 D. áp suất.

Câu 5: Theo chiều từ F Cl Br I

     A. không có quy luật.     B. tăng dần.                      C. giảm dần.                    D. không thay đổi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Hydrohalic acid có tính acid mạnh nhất là

     A. HCl.                             B. HBr.                             C. HF.                               D. HI.

Câu 7: Ở điều kiện thường, đơn chất halogen nào sau đây tồn tại ở thể lỏng?

     A. F2.                                 B. I2.                                  C. Br2.                               D. Cl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống:

“Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất thì……..”

     A. tốc độ phản ứng tăng.                                          B. tốc độ phản ứng giảm.          

     C. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.            D. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Nguyên tử của các nguyên tố halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng:

     A. ns2.                               B. ns2np5.                         C. ns2np4.                         D. ns2np6.

Câu 10: Kí hiệu và đơn vị của tốc độ phản ứng là :

     A. Kí hiệu  và đơn vị là .                         

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Kí hiệu  và đơn vị là .                     

     C. Kí hiệu  và đơn vị là .                           

     D. Kí hiệu  và đơn vị là .

Câu 11: Biểu đồ sau đây không biểu diễn sự phụ thuộc nồng độ chất tham gia với thời gian?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A.                                       B. .

     C.                                       D.

Câu 12: Dung dịch HF có khả năng ăn mòn thủy tinh là do xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

     A. F2 + 2H2O 4HF + O2.                                B. F2 + H2 2HF.   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O.                         D. NaOH + HF NaF + H2O.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:

a. NaOH + Cl2                                                          b. KI + Br2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Zn + HBr                                                               d. CaCO3 + HCl

Câu 2 (1 điểm): Hãy cho biết yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của các quá trình sau:

a. Người ta chẻ nhỏ củi để bếp lửa cháy mạnh hơn.

b. Để giữ cho thực phẩm tươi lâu, người ta để thực phẩm trong tủ lạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 diễn ra nhanh hơn khi có mặt V2O5.

d. Nén hỗn hợp khí nitrogen và hydrogen ở áp suất cao để tổng hợp ammonia.

Câu 3 (1 điểm): Cho phản ứng: 2N2O5 (g)  2N2O4 (g) + O2 (g). Sau 1 phút kể từ lúc phản ứng bắt đầu xảy ra, nồng độ NO2 tăng lên 0,105M. Tốc độ trung bình của phản ứng là bao nhiêu M/s?

Câu 4 (1 điểm): Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: SO2 (g) + O2 (g) SO3 (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Cân bằng phương trình trên và viết biểu thức tốc độ tức thời của phản ứng.

b. Khi tăng nồng độ SO2 lên 2 lần và giảm nồng độ O2 đi 2 lần, tốc độ phản sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 5 (1 điểm): Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g). Nếu hệ số nhiệt độ Van’t Hoff bằng 2, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt độ của phản ứng từ 30oC lên 100oC?

Câu 6 (1 điểm): “Natri clorid 0,9%” là nước muối sinh lý chứa sodium chloride (NaCl), nồng độ 0,9% tương đương các dịch trong cơ thể người như máu, nước mắt,…thường được sử dụng để súc miệng, sát khuẩn,… Em hãy trình bày cách pha chế 250 mL nước muối sinh lí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 4,05 gam kim loại M (hóa trị II) bằng khí chlorine thu được 20,025 gam muối chloride. Xác định kim loại M.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *