dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Trí Đức Hà Nội năm 2022 2023 đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Trí Đức Hà Nội năm 2022 2023 đề số 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC Thời gian: 60 phútĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022                         

Đề 02

Câu 1. (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. CuO + HCl →                                                      b. Fe(OH)2 + H2SO4

c. Zn + HCl →                                                          d. Fe + H2SO4 (đặc, nóng) →

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. (1,0 điểm) Xét phản ứng hoá học sau:   Mg + H2SO4 (loãng) → MgSO4 + H2

Hãy cho biết tốc độ thoát khí H2 sẽ thay đổi như thế nào khi:

a) Thay dung dịch H2SO4 0,5M bằng dung dịch H2SO4 0,1M?

b) Thay viên Mg bằng bột Mg với khối lượng tương đương?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. (2,0 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch không màu trong các lọ mất nhãn riêng biệt: HCl; NaNO3; NaOH; Na2SO4.

Câu 4. (1,5 điểm) Cho 12,35 gam một kim loại R hóa trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 4,256 lít khí SO2 (đktc là sản phẩm khử duy nhất). Tìm kim loại R?

Câu 5. (1,5 điểm) Trung hoà 200ml dung dịch NaOH 0,75M cần 300ml HCl aM được dung dịch B.

a) Tính số mol HCl đã phản ứng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Tính a?

c) Tính nồng độ của muối có trong dung dịch B?

Câu 6. (1,0 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 2,016 lít khí SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch Y. Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch Y?

Câu 7. (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Xét cân bằng:         N2(k) + 3H2(k) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Trí Đức Hà Nội năm 2022 2023 đề số 2 12NH3(k)                             ∆H < 0.

Hãy cho biết cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch như thế nào khi thay đổi nhiệt độ của phản ứng từ 4500C thành 3000C. Giải thích?

2. Cho 12,0 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeO3, Fe3O4 tan hoàn hoàn trong dung dịch HSO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch X và thấy thoát ra 1,12 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch B.

Cho biết: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca= 40; Fe = 56;Cu = 64; Zn = 65.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

——- HẾT ——-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *