0

Đề thi tốt nghiệp Tiểu học Singapore 2021

Đề thi tốt nghiệp Tiểu học Singapore 2021

Mới đây, đề thi tốt nghiệp Tiểu học Singapore thi ngày 3/10/2021 dã “làm khó” rất nhiều người, kể cả những sinh viên Đại học. Chúng tôi xin giới thiệu đề thi này.

Đề thi tốt nghiệp Tiểu học Singapore 2021

Helen và Ivan có cùng số lượng đồng xu kim loại như nhau. Helen có một số đồng $50$ xu và $64$ đồng $20$ xu; tổng trọng lượng tiền xu là $1{,}134$ kg. Ivan có một số đồng $50$ xu và $104$ đồng $20$ xu.
Hỏi:
  1. Ai nhiều tiền hơn? Nhiều bao nhiêu?
  2. Nếu mỗi đồng $50$ xu nặng hơn đồng $20$ xu $0{,}0027$ kg, hỏi số tiền của Ivan nặng bao nhiêu?
Đề thi tốt nghiệp Tiểu học Singapore 2021, bài toán các đồng xu

Các mệnh giá tiền xu Singapore

Đề thi này đã làm dư luận dậy sóng, các ngân hàng thi nhau truyền đi đề thi này. Dưới đây là bản tin trên FB của Ngân hàng OCBC:

OCBC Bank
Helen and Ivan had the same number of coins. Helen had a number of 50-cent coins and 64 20-cent coins. Helen’s coins had a total mass of 1.134kg. Ivan had a number of 50-cent coins and 104 20-cent coins. They brought their coins to an OCBC New ATM and banked them in for free.

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *