dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm halogen

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm halogen

cau hoi trac nghiem halogen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là

A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5.                  D. ns2np6.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ở điều kịên thường là chất khí. B. Tác dụng mạnh với nước.

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. D. Có tính oxi hoá mạnh.

Câu 3: Trong hợp chất, nguyên tố Flo chỉ thể hiện số oxi hóa là

A. 0. B. +1. C. -1.                         D. +3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Khí Cl2 không tác dụng với

A. khí O2­. B. dung dịch NaOH.

A. H2O. D. dung dịch Ca(OH)2­­.

Câu 5: Phản ứng giữa hyđro và chất nào sau đây thuận nghịch?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Flo. B. Clo. C. Iot.                       D. Brom.

Câu 6: Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện

A. Nhiệt độ thường và bóng tối. B. Ánh sáng khuếch tán.

A. Nhiệt độ tuyệt đối 273K. D. Xúc tác MnO2, nhiệt độ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2. B. CO2. C. H2.                        D. SO2.

Câu 8: Khí HCl khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric. Axit clohiđric khi tiếp xúc với quỳ tím làm quỳ tím

A. Chuyển sang màu đỏ. B. Chuyển sang màu xanh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Không chuyển màu. D. Chuyển sang không màu.

Câu 9: Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, sản phẩm là

A. NaCl, NaClO. B. NaCl, NaClO2.

C. NaCl, NaClO3. D. Chỉ có NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. KCl. B. KMnO4. C. NaCl.                    D. HCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Sơn Tây, năm 2015)

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, clo được điều chế bằng cách cho HCl đặc phản ứng với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl. B. Fe. C. F2.                        D. KMnO4.

Câu 12: Công thức phân tử của clorua vôi là

 1. Cl2.CaO. B. CaOCl2. C. Ca(OH)2 và CaO.   D. CaCl2.

Câu 13: Hóa chất nào sau đây không được đựng bằng lọ thủy tinh ?

 1. HNO3. B. HF. C. HCl.                      D. NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở GD và ĐT Bắc Ninh, năm 2016)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Trong các halogen sau đây, halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là

 1. Brom. B. Clo. C.  Iot.                      D. Flo.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 15: Ứng dụng không phải của Clo là

 1. Sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng và hóa chất vô cơ.
 2. Diệt trùng và tẩy trắng.
 3. Sản xuất các hóa chất hữu cơ.
 4. Sản xuất chất dẻo Teflon làm chất chống dính ở xoong, chảo.

Câu 16: Khí HCl có thể được điều chế bằng cách cho tinh thể muối ăn tác dụng với chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. H2SO4 loãng. B. HNO3. C. H2SO4 đậm đặc.     D. NaOH.

Câu 17: Nước Gia-ven dùng để tẩy trắng vải, sợi vì có

 1. Tính khử mạnh. B. Tính tẩy màu mạnh.
 2. Tính axit mạnh. D. Tính oxi hóa mạnh.

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm nước Gia-ven được điều chế bằng cách:

 1. Cho khí clo tác dụng với nước.
 2. Cho khí clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
 3. Cho khí clo sục vào dung dịch NaOH loãng.
 4. Cho khí clo vào dung dịch KOH loãng rồi đun nóng 1000C.

Câu 19: Muối NaClO có tên là

 1. Natri hipoclorơ. B. Natri hipoclorit.
 2. Natri peclorat. D. Natri hipoclorat.

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Khử trùng nước sinh hoạt. B. Tinh chế dầu mỏ.
 2. Tẩy trắng vải, sợi, giấy. D. Sản xuất clorua vôi, kali clorat.

Câu 21: Khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

 1. Sự thăng hoa. B. Sự bay hơi.
 2. Sự phân hủy. D. Sự ngưng tụ.

Câu 22: Chất được dùng để tráng lên phim ảnh là:

 1. AgBr. B. Mg. C. Na2S2O3.               D. AgCl.

Câu 23: Ứng dụng nào sau đây không phải của flo?

 1. Điều chế dẫn xuất flo của hiđrocacbon để sản xuất chất dẻo.
 2. Tẩy trắng vải sợi, giấy.
 3. Làm chất oxi hóa nhiên liệu tên lửa.
 4. Làm giàu 235U trong công nghiệp hạt nhân.

Câu 24: Trong công nghiệp, người ta điều chế nước Gia-ven bằng cách:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cho khí Cl2 đi từ từ qua dung dịch NaOH, Na2CO3.
 2. Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH.
 3. Cho khí Cl2 vào dung dịch Na2CO3.
 4. Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Thái Học, năm 2015)

Câu 25: Khí G được dùng để khử trùng cho nước sinh hoạt. Khí G là

 1. CO2. B. O2. C. Cl2.                       D. N2.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ninh Giang, năm 2015)

Câu 26: Nhận xét nào sau đây về hiđro clorua là không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Có tính axit. B. Là chất khí ở điều kiện thường.
 2. Mùi xốc. D. Tan tốt trong nước.

Câu 27: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

 1. Al. B. KMnO4. C. Cu(OH)2.              D. Ag.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ninh Giang, năm 2015)

Câu 28: Clo không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 1. NaOH. B. NaCl. C. Ca(OH)2.               D. NaBr.   

Câu 29: Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. HCl > HBr > HI > HF. B. HCl > HBr > HF > HI.
 2. HI > HBr > HCl > HF. D. HF > HCl > HBr > HI.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thanh Oai A, năm 2016)

Câu 30: Trong nước clo có chứa các chất:

 1. HCl, HClO. B. HCl, HClO, Cl2. C. HCl, Cl2.                   D. Cl2.

Câu 31: Trong chất clorua vôi có

 1. một loại gốc axit. B. hai loại gốc axit.
 2. ba loại gốc axit. D. nhóm hiđroxit.

Câu 32: Teflon thường dùng làm vật liệu chống cháy, chất chống dính,…được tạo nên từ monome có công thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. CF2=CF2. B. CF2=CH2.
 2. CH2=CH2. D. CH2=CHCl.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Bắc, năm 2015)

Câu 33: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được

 1. Natri hiđroxit. B. Clorua vôi.
 2. Nước clo. D. Nước Gia-ven.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Phan Ngọc Hiển, năm 2016)

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
 2. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
 3. điện phân nóng chảy NaCl.
 4. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016)

2. Mức độ thông hiểu

Câu 35: Anion có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là 2s22p6. Nguyên tố X là

 1. Ne (Z = 10). B. Cl (Z = 17).
 2. F (Z = 9). D. Na (Z= 11).

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai, năm 2015)

Câu 36: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. K và Cl2. B. K, H2và Cl2.
 2. KOH, H2và Cl2. D. KOH, O2 và HCl.

Câu 37: Kim loại nào sau đây tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo ra cùng một muối là

 1. Cu. B. Mg. C. Fe.                        D. Ag.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định, năm 2016)

Câu 38: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai?

 1. Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2.
 2. Cu + 2HCl ® CuCl2 + H2.
 3. CuO + 2HCl ® CuCl2 + H2O.
 4. AgNO3 + HCl ® AgCl + HNO3.

Câu 39: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cu, Fe, Al. B. Fe, Mg, Al.
 2. Cu, Pb, Ag. D. Fe, Au, Cr.

Câu 40: Cho phản ứng hóa học  Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O. Phản ứng này thuộc loại phản ứng

 1. Oxi hóa – khử. B. Trao đổi. C. Trung hòa.            D. Hóa hợp.

Câu 41: Trong phản ứng : Cl2 + H2O  HCl + HClO, Clo đóng vai trò

 1. Chất tan. B. Chất khử.
 2. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. D. Chất oxi hóa.

Câu 42: Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3?

 1. NaCl. B. NaF. C. CaCl2.                   D. NaBr.

Câu 43: Các dung dịch: NaF, NaI, NaCl, NaBr. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. AgNO3. B. Dung dịch NaOH. C. Hồ tinh bột. D. Cl2.

Câu 44: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohiđric?

 1. Fe2O3, KMnO4, Cu, Fe, AgNO3.
 2. Fe, CuO, H2SO4, Ag, Mg(OH)2.
 3. KMnO4, Cu, Fe, H2SO4, Mg(OH)2.
 4. Fe2O3, KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3.

Câu 45: Trong tự nhiên, Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng

 1. NaCl trong nước biển và muối mỏ.
 2. Khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl).
 3. Đơn chất Cl2 có trong khí thiên nhiên.
 4. Khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O).

Câu 46: Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?

 1. Vì flo không tác dụng với nước.
 2. Vì flo có thể tan trong nước.
 3. Vì flo bốc cháy khi tác dụng với nước.
 4. Vì flo không thể oxi hóa được nước.

Câu 47: Hiện tượng sẽ quan sát được khi thêm dần dần nước Clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Có hơi màu tím bay lên.
 2. Dung dịch chuyển màu vàng.
 3. Dung dịch chuyển màu xanh đặc trưng.
 4. Không có hiện tượng.

Câu 48: Phản ứng nào sau đây xảy ra không tạo muối FeCl2?

 1. Fe + HCl. B. Fe3O4 + HCl.
 2. Fe + Cl2. D. Fe + FeCl3.

Câu 49: Liên kết hóa học giữa các nguyên tố trong phân tử HCl thuộc loại liên kết:

 1. Cộng hóa trị không cực. B. Ion.
 2. Cộng hóa trị có cực. D. Hiđro.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Chuyên Phan Bội Châu, năm 2016)

Câu 50: Có phản ứng hoá học xảy ra như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng?

 1. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá.
 2. Cl2 là chất oxi hoá. H2O là chất khử.
 3. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử.
 4. Cl2 là chất oxi hoá. H2S là chất khử.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Amsterdam, năm 2015)

Câu 51: Nguyên tắc điều chế Flo là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Dùng chất oxi hóa mạnh oxi hóa muối Florua.
 2. Dùng dòng điện oxi hóa muối Florua.
 3. Dùng HF tác dụng với chất oxi hóa mạnh.
 4. Nhiệt phân hợp chất có chứa Flo.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên KHTN, năm 2016)

Câu 52: Sục clo từ từ đến dư vào dung dịch KBr thì hiện tượng quan sát được là:

 1. Dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng, sau đó lại mất màu.
 2. Dung dịch có màu nâu.
 3. Không có hiện tượng gì.
 4. Dung dịch có màu vàng.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ, năm 2015)

Câu 53: Cho các mệnh đề sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Các halogen đều có số oxi hóa dương trong một số hợp chất.

(b) Halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

(c) Các halogen đều tan được trong nước.

(d) Các halogen đều tác dụng được với hiđro.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mệnh đề không đúng sai là

 1. 3. B. 2.                          C. 4.                          D. 1.

Câu 54: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Flo có tính oxi hoá mạnh hơn clo.
 2. Dung dịch HF hoà tan được SiO2.
 3. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.
 4. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự, năm 2015)

Câu 55: Phát biểu nào sau đây là sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Clo có bán kính nguyên tử lớn hơn flo.
 2. Brom có độ âm điện lớn hơn iot.
 3. Trong dãy HX (X là halogen), tính axit giảm dần từ HF đến HI.
 4. Trong dãy HX (X là halogen), tính khử tăng dần từ HF đến HI.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 56: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa.
 2. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom.
 3. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo.
 4. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự, năm 2016)

Câu 57: Phát biểu nào sau đây là sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Khí Cl2 phản ứng với dung dịch KOH loãng, nguội tạo ra KClO3.
 2. Khí Cl2 tác dụng với dung dịch NaBr dư tạo ra Br2 và NaCl.
 3. Khí F2 tác dụng với H2O đun nóng, tạo ra O2 và HF.
 4. Khí HI bị nhiệt phân một phần tạo ra H2 và I2.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Thoại Ngọc Hầu, năm 2016)

 

3. Mức độ vận dụng

 

Câu 58: Để tinh chế brom bị lẫn tạp chất clo, người ta dẫn hỗn hợp qua

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Dung dịch NaBr. B. Dung dịch NaI.
 2. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch H2SO4.

Câu 59: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

 1. Dung dịch H2SO4 đậm đặc. B. Na2SO3 khan.
 2. CaO. D. Dung dịch NaOH đặc.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đinh Chương Dương, năm 2015)

Câu 60: Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

 1. HI, HCl, HBr. B. HCl, HBr, HI.
 2. HBr, HI, HCl. D. HI, HBr, HCl.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự, năm 2015)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

 1. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
 2. HCl + Mg → MgCl2 + H2.
 3. HCl + NaOH → NaCl + H2O.
 4. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O.

Câu 62: Cho phản ứng: KMnO4 + HCl (đặc)  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số cân bằng phản ứng là các số tối giản. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là:

 1. 16. B. 5. C. 10.                        D. 8.

Câu 63: Để chứng minh Cl2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa, người ta cho Cl2 tác dụng với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Dung dịch FeCl2. B. Dây sắt nóng đỏ.
 2. Dung dịch NaOH loãng. D. Dung dịch KI.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Bội Châu, năm 2015)

Câu 64: Cho sơ đồ chuyển hoá:           Fe   FeCl3  Fe(OH)3

(mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là:

 1. NaCl, Cu(OH)2. B. HCl, NaOH.
 2. Cl2, NaOH. D. HCl, Al(OH)3.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi, năm 2016)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 65: Cho các phản ứng sau:

 1. A + HCl → MnCl2 + B↑ + H2O 2. B + C → nước gia-ven
 2. C + HCl → D + H2O 4. D + H2O → C + B↑+ E↑

Chất Khí E là chất nào sau đây?

 1. O2. B. H2. C. Cl2O.                   D. Cl2.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ, năm 2016)

Câu 66: Có các nhận xét sau về clo và hợp chất của clo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Nước Gia-ven có khả năng tẩy mầu và sát khuẩn.
 2. Cho giấy quì tím vào dung dịch nước clo thì quì tím chuyển mầu hồng sau đó lại mất mầu.
 3. Trong phản ứng của HCl với MnO2 thì HCl đóng vai trò là chất bị khử.
 4. Trong công nghiệp, Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl(màng ngăn, điện cực trơ).

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

 1. 2. B. 3. C. 4.                          D. 1

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Biên Hòa, năm 2016)

 

4. Vận dụng nâng cao

Câu 67: Có các hóa chất sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: KCl, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết các hóa chất trên là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. NaOH. B. Ba(OH)­2. C. Ba(NO)2.              D. AgNO3.

Câu 68: Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(2) Axit flohidric là axit yếu.

(3) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Trong các hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 và + 7.

(5) Tính khử của các ion halogen tăng dần theo thứ tự:

(6) Cho dung dịch AgNO3 vào các lọ đựng từng dung dịch loãng: NaF, NaCl, NaBr, NaI đều thấy có kết tủa tách ra.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 5. B. 6. C. 3.                          D. 4.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Chuyên KHTN, năm 2015)

Câu 69: Cho các phát biểu sau:

(1) Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

(2) Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Tính axit tăng dần từ trái sang phải trong dãy: HF, HCl, HBr, HI.

(4) Tính khử của ion mạnh hơn tính khử của ion .

(5) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 3. B. 2. C. 4.                          D. 5.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Cù Huy Cận, năm 2015)

Câu 70: Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

14HCl + K­2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16HCl + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

2HCl + Fe FeCl2 + H2

6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 3. B. 4. C. 2.                          D. 1.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(a) NaCl được dùng làm muối ăn và bảo quản thực phẩm.

(b) HCl chỉ thể hiện tính oxi hóa, không có tính khử.

(c) Trong công nghiệp, iot được sản xuất từ rong biển.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tính khử giảm dần theo thứ tự:

Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là

 1. (c) và (d). B. (a) và (c).
 2. (a) và (b). D.  (b) và (d).

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh, năm 2016)

Câu 72: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Clo từ MnO2 và dung dịch HCl:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khí Clo sinh ra thường lẫn hơi nước và khí hiđro clorua. Để thu được khí Clo khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

 1. Dung dịch H2SO4đặc và dung dịch NaCl.
 2. Dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4đặc.
 3. Dung dịch H2SO4đặc và dung dịch AgNO3.
 4. Dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4đặc.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh, năm 2016)

Câu 73: Có 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T. Mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: K2CO3, ZnCl2, HBr, AgNO3. Biết rằng X chỉ tạo khí với Y nhưng không phản ứng với T. Các chất có trong các lọ X, Y, Z, T lần lượt là

 1. K2CO3, ZnCl2, HBr, AgNO3. B. AgNO3, K2CO3, ZnCl2, HBr.
 2. HBr, K2CO3, AgNO3, ZnCl2. C. HBr, AgNO3, ZnCl­2, K2CO3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Link download bản pdf đầy đủ câu hỏi trắc nghiệm halogen không có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm halogen – không có đáp án

Link download bản pdf đầy đủ câu hỏi trắc nghiệm halogen có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm halogen – có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

Phân dạng bài tập halogen

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân dạng bài tập oxi lưu huỳnh

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *