dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng vơi dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo

Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng vơi dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O2, thu được 5,1 mol CO2 và 4,13 mol H2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 89,32%.                               B. 10,68%.                               C. 28,48%.                               D. 33,50%.

Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng vơi dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo

Xem thêm bài tập về chất béo khác

Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp 50+ bài tập chất béo có lời giải chi tiết