Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Săn SALE Shopee ngay thôi

        A. 49,58%.                               B. 33,61%.                               C. 52,73%.                               D. 51,15%.

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với 1

Xem thêm bài tập về chất béo khác

Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tổng hợp 50+ bài tập chất béo có lời giải chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *