dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức)

Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức); trong đó MY < MZ. Thủy phân hoàn toàn 15,86 gam E trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 19,16 gam hỗn hợp F gồm hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 15,86 gam E bằng O2, thu được 0,64 mol CO2 và 0,57 mol H2O. Thành phần % theo khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       A. 14%.                             B. 16%.                                C. 12%.                                D. 18%.

Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức) 1
Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2022 2023 sở GD Nam Định các thầy cô có thể xem đầy đủ tại

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *