dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa

Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa với 14,4 gam brom trong dung dịch. Nếu cho 0,025 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được m gam kết tủa.Giá trị nhỏ nhất của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 5,55    B. 5,28     C. 6,015   D. 1,2

Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *