dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Jd là gì?

Jd là gì?

1. Jd là gì?

Jd viết tắt của Job Description nghĩa là bản mô tả công việc của một vị trí công việc trong các cơ quan, công ty, tổ chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Jd thường xuất hiện trong các tin tức tuyển nhân viên và được cung cấp cho các ứng viên để họ hiểu được vai trò và nhiệm vụ của vị trí công việc họ đang dự định ứng tuyển.

jd là gì?

Mô tả công việc thường được soạn thảo bởi những người chịu trách nhiệm giám sát quá trình tuyển chọn trong tổ chức với sự giúp đỡ của bộ phận nhân dự công ty hoặc nhà tuyển dụng bên ngoài.

2. Jd bao gồm những nội dung gì?

Mô tả công việc cần xác định rõ mục đích của công việc, những nhiệm vụ chính cần thực hiện và trách nhiệm chính của vị trí công việc. Theo đó, một Jd thường có các thông tin sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Chức danh công việc và tóm tắt về vai trò công việc
 • Địa điểm làm việc
 • Danh sách nhiệm vụ cần thực hiện
 • Kinh nghiệm chuyên môn mong muốn
 • Trình độ học vấn và bằng cấp mong muốn
 • Kỹ năng cốt lõi cần thiết cho vị trí
 • Các văn bằng, chứng chỉ cần thiết
 • Báo cáo trực tiếp cho ai
 • Liệu nhân viên có bất kỳ cấp dưới báo cáo với họ
 • Các yêu cầu sức khỏe
 • Môi trường làm việc
 • Chế độ đãi ngộ được hưởng
 • Thông tin liên hệ ứng tuyển


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *