dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Điện phân Al2O3 nóng chảy, dư với dòng điện có I = 19,2A; thời gian là 20 giờ

Điện phân Al2O3 nóng chảy, dư với dòng điện có I = 19,2A; thời gian là 20 giờ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điện phân Al2O3 nóng chảy, dư với dòng điện có I = 19,2A; thời gian là 20 giờ. Khối lượng nhôm thu được là:

A. 129,6 g B. 162,0 g C. 324,0 g D. 108,0 g

Điện phân Al2O3 nóng chảy, dư với dòng điện có I = 19,2A; thời gian là 20 giờ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *