Nước đóng băng là quá trình tỏa nhiệt hay thu nhiệt

Nước đóng băng là quá trình tỏa nhiệt hay thu nhiệt

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đóng băng là quá trình làm cho 1 chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Theo đó sự đông đặc xảy ra khi các phân tử của chất lỏng chậm lại đủ để các lực hút của chúng khiến chúng tự sắp xếp vào các vị trí cố định như một chất rắn.

Nước đóng băng là một quá trình TỎA NHIỆT, ngược lại nước nóng chảy là 1 quá trình thu nhiệt (ta phải cung cấp nhiệt bằng cách dùng tay chạm vào hoặc đun trên bếp làm cho nước đá tan chảy ra)

Chú ý: Nước đóng băng không gọi là phản ứng tỏa nhiệt vì không xảy ra sự biến đổi nào về mặt hóa học!

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *