dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuôi thông qua các hoạt động của trẻ trong trường mầm non

SKKN Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuôi thông qua các hoạt động của trẻ trong trường mầm non

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ỀU K ỆN, O N ẢN T O R S N K ẾN
Bậc ọc mầm non là bậc t an đầu tiên đưa trẻ tiến tới sự p át triển toàn
diện về t ể c ất, tìn cảm, trí tuệ, t ẩm mỹ, ìn t àn n ữn yếu tố đầu tiên
của n ân các con n ười. Bởi t ế việc iáo dục trẻ đún các và toàn diện n ay
k i trẻ bước vào bậc ọc mầm non là việc làm vô cùn quan trọn và cần được
quan tâm. N ữn tác độn iáo dục đún đắn tron t ời kì này sẽ là n ữn
mản màu đẹp tạo nên một bức tran n ân các toàn diện c o trẻ. Để làm được
điều đó ta k ôn t ể k ôn quan tâm đến việc “ iáo dục iới tín ” c o trẻ. Khi
trẻ ra đời t ôn tin đầu tiên mà n ười ta muốn biết t ườn là t ôn tin về iới
tín : “trai” ay “ ái”.
Đặc biệt, tron k oản t ời ian ần đây, c ún ta đã c ứn kiến biết bao
trườn ợp t ươn tâm do trẻ bị lệc lạc iới tín , t ậm c í bị xâm p ạm tìn
dục. Rất n iều trườn ợp xảy ra do trẻ k ôn có một kiến t ức iới tín n ất
địn ay k ôn biết các bảo vệ bản t ân trước n ữn n uy iểm ây ản
ưởn n iêm trọn đến tâm sin lý của trẻ. Giáo dục iới tín cũn là một đề
tài được rất n iều n ữn n à k oa ọc lựa c ọn và n iên cứu với trẻ mầm non
5 – 6 tuổi là độ tuổi trẻ đủ lớn để lĩn ội n ữn kiến t ức và n ữn kĩ năn iáo
dục iới tín một các đầy đủ n ất vì đây là độ tuổi “trưởn t àn ” n ất của bậc
ọc mầm non.
N ữn iểu biết của trẻ về vấn đề iới tín c ỉ là n ữn kiến t ức cơ bản
n ư: Xác địn iới tín của n ười k ác, n ận biết được iới tín của mìn , biết
lựa c ọn n ữn tran p ục p ù ợp với iới tín và có n ữn sở t íc p ù ợp
với iới tín của mìn . Trẻ vẫn rất mơ ồ tron việc lựa c ọn n ữn trò c ơi
p ù ợp với iới tín , có n ữn ứn xử p ù ợp với bạn k ác iới. Bên cạn đó
bản t ân tôi c ưa có n iều kin n iệm tron việc đổi mới ìn t ức iản dạy
iáo dục iới tín n ằm lôi cuốn, t u út, k uyến k íc sự c uyên cần tíc cực,
c ủ độn sán tạo và ý t ức vươn lên, rèn luyện k ả năn tự ọc của ọc sin
còn ặp rất n iều k ó k ăn.
4
Hiểu được vấn đề này, tôi k ôn k ỏi băn k oăn suy n ĩ làm t ế nào để
c ồi non tươn lai của đất nước p át triển một các toàn diện, và tôi t ấy việc
iáo dục iới tín c o trẻ là một tron n ữn vấn đề rất cần t iết c o trẻ mầm
non. C ín vì vậy tôi lựa c ọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục giới tính cho
trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông qua các hoạt động của trẻ trong trường mầm
non” làm sán kiến kin n iệm c o mìn với i vọn sẽ có t êm n ữn iểu
biết về một vấn đề đan rất được quan tâm – iáo dục iới tín c o trẻ mẫu iáo
5 – 6 tuổi.
MÔ TẢ Ả P P.
1.Mô tả giải pháp trƣớc khi tạo ra sáng kiến
– Năm ọc 2020-2021, tôi tiếp tục được p ụ trác lớp 5 tuổi và tôi đã luôn
n ận được sự quan tâm của n à trườn về trang t iết bị đồ dùn , đồ c ơi tạo
môi trườn ọc tập tốt c o trẻ trai và trẻ ái tại lớp tôi.
– N à trườn tổ c ức c o các lớp cài p ần mềm kĩ năn sốn để cun cấp
kiến t ức c o trẻ các bài ọc về iới tín .
– Tron các năm ọc ần đây n à trườn đã ứn dụn các p ươn p áp iáo
dục mới n ư: STEAM, MONTESSORI vào quá trìn c ăm sóc iáo dục trẻ
hàng ngày.
– Trẻ tiếp xúc với các p ươn p áp trên rất ào ứn
– N à trườn t ườn xuyên tổ c ức các oạt độn trải n iệm và sán tạo
c o trẻ t ể iện đún iới tín của mìn tron các n ày lễ, ở đó trẻ được tự tay
làm ra các sản p ẩm tạo ìn n ư “các bạn trai làm nơ cài đầu c o bạn ái ay
các bạn ái may quần áo c o các bạn trai…” Tuy rằn sản p ẩm của các con còn
đơn iản, n ô n ê n ưn trẻ đã rất ào ứn k i tạo ra nó.
Tuy nhiên t ực tế c o t ấy việc iáo dục iới tín c o trẻ còn ạn c ế, một
số iáo viên c ưa iểu sâu sắc về vấn đề iới tín liên quan đến trẻ em iện nay
đan là một đề tài nón bỏn được xã ội rất quan tâm, là một vấn đề nan iải
đối với các bậc p ụ uyn và tạo ra tâm lý k ôn ổn địn c o ọc sin .
– Giáo viên c ưa tận dụn được các oạt độn tron n à trườn để iáo dục
iới tín c o trẻ.
5
– Giáo dục iới tín c o trẻ đòi ỏi p ải có n iều t ời ian để trẻ tiếp t u
kiến t ức.
– Sự p ối ợp với iáo viên tron lớp iáo dục iới tín c o trẻ c ưa cao.
– Hầu ết iáo viên c ưa xây dựn kế oạc cụ t ể các oạt độn iáo dục
iới tín c o trẻ và tổ c ức c o trẻ k ám p á
– Việc lồn ép iáo dục iới tín c o trẻ tron tất cả các oạt độn của trẻ
còn ạn c ế.
– Sự p ối ợp với p ụ uyn c ưa c ặt c ẽ tron việc iáo dục iới tín c o
trẻ mẫu iáo 5 – 6 tuổi.
– Một số trẻ c ưa có sở t íc , ước mơ p ù ợp với iới tín
– Một số trẻ c ưa có p ản ứn p ù ợp với các bạn k ác iới và c ưa biết
c ăm sóc và bảo vệ cơ t ể.
Mặt k ác, căn cứ vào đặc điểm iới tín của trẻ 5-6 tuổi, lúc này trẻ đã biết
n ại k i t ay đồ trước mặt n ười lạ đồn t ời trẻ bắt đầu tò mò về cơ t ể mìn
và cơ t ể bạn k ác p ái.Trẻ ay ỏi bố mẹ n ữn câu ỏi n ạy cảm n ư: Em bé
được sin ra từ đâu?
Thông qua việc iáo dục iới tín trẻ sẽ iểu về cơ t ể mìn và bạn k ác
iới, trán sự tò mò tự tìm iểu ay oan man về các dấu iệu của cơ t ể
mình. Từ đó tạo c o trẻ bản lĩn , mạn mẽ, tự tin, tự mìn biết tránh xa các tệ
nạn xã ội.
Ngay từ đầu năm ọc tôi đã tiến àn k ảo sát 50 trẻ của lớp tôi với kết quả n ư
sau:
Bảng khảo sát 1: Mức độ hiểu biết của trẻ về giới tính

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
STTTiêu chíSố trẻ biết, chƣa biết
ạtTỷ lệhƣa
đạt
Tỷ lệ
1Trẻ nhận biết được giới tính của mình
và của n ười khác
45/5090%5/5010%

6

2Trẻ có những sở t íc , ước mơ p ù ợp
với giới tính của mình
35/5070%15/5030%
3Trẻ biết lựa chọn trang phục phù hợp
với giới tính của mình
45/5090%5/5010%
4Trẻ biết phân biệt nơi sin oạt đún
với giới tính của mình.
34/5068%16/5032%
5Trẻ biết được sự khác biệt giữa mình
và nhữn n ười bạn khác giới ( Ngoại
hình, trang phục, tính cách )
32/5064%18/5036%
6Trẻ có những ứng xử phù hợp với
nhữn n ười bạn khác giới
37/5074%13/5026%
7Trẻ lựa chọn nhữn trò c ơi, đồ c ơi
phù hợp với giới tính của mình
34/5068%16/5032%
8Trẻ biết vệ sin , c ăm sóc bảo vệ
những bộ phận của cơ t ể.
30/5060%20/5040%

Qua bản k ảo sát c o t ấy mức độ iểu biết của trẻ về iới tín còn t ấp :
10% (5/50) trẻ vẫn c ưa n ận biết về iới tín , 30% (15/50) trẻ c ưa có sở t íc
ước mơ p ù ợp với iới tín ,10% (5/50) trẻ c ưa biết lựa c ọn tran p ục p ù
ợp với iới tín , 32% (16/50) trẻ c ưa p ân biệt được nơi sin oạt đún với
iới tín của mìn ,36% (18/50) trẻ c ưa biết được sự k ác biệt iữa mìn với
bạn k ác iới,26% (13/50) trẻ có ứn xử c ưa p ù ợp với bạn k ác iới, 32%
(16/50) trẻ c ưa lựa c ọn n ữn trò c ơi và đồ c ơi ợp với iới tín , 40%
(20/50) trẻ c ưa biết c ăm sóc bảo về cơ t ể của mìn .
2. Mô tả giải pháp sau khi tạo ra sáng kiến
Từ sự quan tâm và iểu biết về iới tín của trẻ cũn n ư đa số p ụ uyn
đều t ấy việc iáo dục iới tín là rất cần t iết. Một số trẻ ở lớp vẫn c ưa p ân
biệt iới tín của mìn , iáo viên tron lớp còn ạn c ế về iáo dục iới tín …
Xuất p át từ n ữn t ực tế trên, tôi đã đề ra một số iải p áp sau:
7
2.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục giới tính
cho trẻ và tổ chức cho trẻ khám phá
Tôi đã t u t ập n ữn t ôn tin đầy đủ về vốn kin n iệm iểu biết của
trẻ, ứn t ú của trẻ đối với vấn đề iới tín , cơ sở vật c ất của lớp, của trườn .
C uẩn bị về vốn kiến t ức, kĩ năn cần man đến c o trẻ: n ữn đặc điểm của
bạn trai, n ữn đặc điểm của bạn ái, n ữn sở t íc của bạn trai, bạn ái,
n ữn trò c ơi dàn c o bạn trai, bạn ái, sự k ác biệt iữa bạn trai và bạn ái,
ứn xử n ư t ế nào với bạn k ác iới…các kĩ năn n ận biết, p ân biệt, so sán ,
quan sát, tư duy….
i
N ay từ đầu năm ọc tôi đã lên kế oạc cụ t ể c o từn t án n ằm đề ra
kế oạc để iáo viên iáo dục iới tín c o trẻ được t uận tiện c o việc đán
iá từn iai đoạn.
Tôi đã xây dựn riên một kế oạc t án và c ia n ỏ t eo từn tuần cụ
t ể về iáo dục iới tín ở c ủ đề “Bản t ân”c o trẻ lớp tôi n ư sau:
Tuần 1: Bạn gái
8

Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ón trẻ –
trò chuyện
sáng
– Trò chuyện với trẻ về tên gọi và một số đặc điểm của bạn gái
– Cho trẻ xem hình ảnh về bạn gái
– C ơi xé dán váy c o bạn gái
– Nói được đặc điểm giống và khác nhau bên ngoài và giới tính (MT
45,79)
Thể dục
sáng
– Tập BTPTC với bài hát: Head and shoulder
– Tập dân vũ bài: N à mìn rất vui
Hoạt động
học
LQVT
Đếm đến 7,
nhận biết
nhóm có số
lượng là 7
Tạo hình
Trang trí
váy cho bạn
gái
Khám phá
Tìm hiểu về
nhữn đặc
điểm của
bạn gái
PTVĐ
Ném xa bằng
1 tay
TCVĐ: Kéo
co
Âm nhạc
Dạy hát:
Vui là bạn
gái
Hoạt động
ngoài trời
– Quan sát
góc vui
c ơi dàn
cho bạn gái
– Trò c ơi:
ép đôi
– C ơi tự do
– Quan sát:
những trang
phục cho
bạn gái
– C ơi tự do
– Cho trẻ kể
tên một số
trò c ơi của
các bạn gái
– Trò c ơi:
Bánh xe
quay
– C ơi tự do
– Quan sát:
một vài sở
thích của các
bạn gái
– Trò c ơi:
Tìm đún
bạn
– C ơi tự do
– Trò c ơi:
G ép đôi
– C ơi theo
ý thích
Hoạt động
góc
* Góc phân vai:
– Gia đìn : C ơi bố, mẹ
– Bán hàng: Bán một số trang phục cho bạn ái ( mũ, váy, áo oa)
* Góc xây dựng: Siêu thị bán hàng cho các bạn gái ( Các trang phục,
cặp tóc, iày dép, ba lô…)
* Góc nghệ thuật:
– Vẽ mái tóc của bạn gái; Vẽ bạn gái; Xé dán váy, trang trí váy cho
bạn gái; Vẽ mũ c o bạn gái
* Góc học tập – sách truyện
– Làm album ảnh về các bạn gái trong lớp. Xem tranh truyện: Kể

9

chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo, kể chuyện cổ tích dành cho
bé gái.
*Góc khoa học:Làm các bộ trang phục của các bạn gái
Ăn ngủ
vệ sinh
– Trẻ biết tên một số món ăn àn n ày. Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ,
đún nơi quy định dành cho bạn trai và bạn gái
Hoạt động
chiều
– Đọc bài
t ơ: iữ gìn
vệ sinh
– C ơi: xé
dán váy cho
bạn gái
– Nghe
chuyện:
Bạn cùng
lớp
– Hát: Tia
nắng hạt
mưa
– C ơi k u
vận động
– C ơi vận
động: thi
xem ai
nhanh
– Liên hoan
văn n ệ
các bài hát
trong chủ
đề

Kế hoạch tuần 2: Bạn trai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ón trẻ– Trò chuyện với trẻ về tên gọi và một số đặc điểm của bạn trai.
– Cho trẻ xem hình ảnh về bạn trai.C ơi xé tran p ục thể thao cho
các bạn trai.Cho trẻ c ơi t eo n óm c ơi(N óm bạn trai và bạn gái
Thể dục
sáng
– Tập BTPTC với bài hát: Head and shoulder
– Tập dân vũ bài: N à mìn rất vui
Hoạt động
học
LQVT
Dạy trẻ so
sánh, thêm
bớt trong
phạm vi 7
Tạo hình
Xé dán
những bộ
quần áo thể
thao cho
các bạn trai
Khám phá
Tìm hiểu về
nhữn đặc
điểm của
bạn trai
LQCC
a, ă, â
Văn học
Truyện:
Giấc mơ kỳ
lạ
Hoạt động
ngoài trời
– Quan sát
những góc
vui c ơi
dành cho
bạn trai
– Trò c ơi:
– Quan sát:
những trang
phục cho
bạn trai
– Trò c ơi
vận động:
– Cho trẻ kể
tên một số
trò c ơi của
các bạn trai
– Trò c ơi:
Bánh xe
– Quan sát:
một vài sở
thích của
các bạn trai
– Trò c ơi:
Tìm đún
– Trò c ơi:
ép đôi
– C ơi t eo
ý thích

10

ép đôi
– C ơi tự do
chuyền
bóng
– C ơi tự do
quay
– C ơi tự do
bạn
– C ơi tự do
Hoạt động
góc
* Góc phân vai:
– Gia đìn : c ơi bố, mẹ
– Bán hàng: bán một số trang phục cho bạn trai ( quần, áo kẻ, giày
dép, mũ….)
* Góc xây dựng: Siêu thị bán hàng cho các bạn trai ( Chuẩn bị trang
phục, ba lô, mũ…..)
* Góc nghệ thuật: Vẽ mái tóc của bạn trai; Vẽ bạn trai; Xé dán
những bộ quần áo thể thao cho các bạn trai
* Góc học tập – sách truyện
– Làm album ảnh về các bạn trai trong lớp
– Xem tranh truyện: kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo, kể
chuyện cổ tích dành cho bé trai.
* Góc khoa học: Làm các bộ trang phục của các bạn trai
Ăn ngủ
vệ sinh
– Trẻ biết tên một số món ăn àn n ày (súp bò, can mùn tơi nấu
cua….)
– Trẻ biết vệ sinh sạch sẽ, đún nơi quy định
– Nghe nhạc dân ca: Lý con sáo, Lý cây bông, Inh lả ơi
Hoạt động
chiều
– C ơi: xé
dán những
bộ quần áo
thể thao cho
các bạn trai
– N e t ơ:
Bạn cùng
lớp
– Hát: Tia
nắng hạt
mưa
– C ơi k u
vận động
– C ơi vận
động: Thi
xem ai
nhanh
– Liên hoan
văn n ệ
các bài hát
trong chủ
đề

Tôi lựa c ọn các mục tiêu sao c o k ôn quá dài để t ực iện từ 3 – 4 tuần.
Xây dựn kế oạc từn t án các oạt độn c o trẻ mẫu iáo 5 – 6 tuổi tức là
sắp xếp ợp lí các oạt độn iáo dục iới tín t ườn xuyên suốt cả n ày, cả
tuần.
11
Trong quá trình xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng tháng, tôi đã đán
iá được quá trình giáo dục giới tính cho trẻ t ường xuyên liên tục qua quan sát,
trò chuyện với trẻ, qua sản phẩm của trẻ và có sự ghi chép lại. Tôi đã xác định
được những mục tiêu giáo dục giới tính cụ thể cho trẻ, phù hợp với trẻ. Các hoạt
động giáo dục giới tính giúp trẻ đạt được những mục tiêu đã đặt ra: Trẻ hứng thú
tham gia tích cực các hoạt động giáo dục giới tính mà tôi đã tổ chức.
2.2. Biện pháp 2: Phối hợp với giáo viên trong lớp giáo dục giới tính cho
trẻ
Để iáo dục iới tín c o trẻ trước tiên tôi luôn ọc ỏi về các kiến t ức về
iới tín : Các đặc điểm tâm sin lý của trẻ mầm non, t ế nào là iới tín , t ế
nào là iáo dục iới tín , đặc điểm về iới tín của bé trai, đặc điểm iới tín
của bé ái, sự k ác biệt iữa bé trai và bé ái, n ữn ứn xử p ù ợp với các
bạn k ác iới, các biện p áp bảo vệ iới tín c o trẻ.
Để có t ể tự bồi dưỡn n ữn kiến t ức kĩ năn về iáo dục iới tính cho
trẻ, bản t ân tôi cần t ực iện các việc sau:
Tìm mua các tài liệu về iáo dục iới tín c o trẻ mầm non, sắp xếp t ời
ian đọc và n iên cứu để có t êm n ữn kiến t ức kin n iệm.
12
T am ia vào các lớp kĩ năn sốn oặc các lớp bồi dưỡn các kiến t ức
về iáo dục iới tín c o trẻ.
T ườn xuyên có sự trao đổi với các đồn n iệp về các kiến t ức cũn
n ư các p ươn p áp về iáo dục iới tín c o trẻ.
Tôi luôn học ỏi kin n iệm về côn tác tổ c ức các oạt độn iáo dục
iới tín ở các trườn mầm non tron t àn p ố.
Tíc cực t ử n iệm các p ươn p áp iáo dục iới tín mới cho trẻ tại lớp
của mìn một cách nghiêm túc và iệu quả, luôn có sự đán iá rút kin n iệm
và tiếp tục tiến àn .
Tôi luôn có quyển sổ i c ép kin n iệm về iáo dục iới tín sau mỗi
oạt độn để có n ữn kế oạc c o n ữn oạt độn iáo dục iới tín tiếp
t eo c o trẻ
=> Sau k i t ực iện biện p áp trên n ữn kiến t ức và p ươn p áp của
tôi về iáo dục iới tín c o trẻ được nân cao rõ rệt, bản t ân tôi tự n ận t ức
được iáo dục iới tín c o trẻ k ôn c ỉ là trác n iệm của một cá n ân ay
tập t ể nào đó mà là trác n iệm c un của ia đìn , n à trườn và của toàn xã
ội k i mà vấn đề iới tín liên quan đến trẻ em iện nay đan là một đề tài
nón bỏn được xã ội rất quan tâm và là một vấn đề nan iải đối với các bậc
p ụ uyn và tạo ra tâm lý k ôn ổn địn c o ọc sin . Từ đó tôi có n ữn địn
13
ướn n ất địn luôn tâm uyết với côn việc để làm sao trẻ được ọc tập tron
một môi trườn an toàn n ất và p át triển toàn diện các mặt cả về t ể c ất lẫn
tin t ần c o trẻ.
2.3. Biện pháp 3: Lồng ghép việc giáo dục giới tính cho trẻ trong tất cả
các hoạt động của trẻ
Lồn ép việc iáo dục iới tín tron tất cả các oạt độn của bản t ân
trẻ là việc iáo dục kết ợp n ữn nội dun kiến t ức, kĩ năn của oạt độn đó
với n ữn nội dun kiến t ức, kĩ năn về iáo dục iới tín c o trẻ mà vẫn đảm
bảo k ôn làm mất đi trọn tâm của đề tài.
Để t ực iện được việc lồn ép iáo dục iới tín tron tất cả các oạt
độn , việc tôi đã làm là:
+ Lựa c ọn nội dun tron các oạt độn khác nhau để lồn ép việc iáo
dục iới tín c o trẻ. Các oạt độn của trẻ được tiến àn t ôn qua các iờ
oạt độn ọc, các môn ọc, oạt độn n oài trời, oạt độn óc, oạt độn ăn,
n ủ, vệ sin , oạt độn c iều… Ở mỗi oạt độn ay tron mỗi iờ ọc, tôi đã
lồn ép việc iáo dục iới tín ở n ữn nội dun k ác n au. Đối với trẻ mầm
non, một iờ ọc của trẻ t ườn có 4 p ần: Ổn địn tổ c ức, ây ứn t ú; nội
dung, kiến t ức của iờ ọc; trò c ơi; kết t úc.
* Trong giờ hoạt động học:
Tron iờ oạt độn ọc, tôi lựa c ọn nội dun iáo dục iới tín để lồn
ghép sao c o nội dun này p ải ợp lý và iệu quả. K i lựa c ọn nội dun iáo
dục iới tín để lồn ép tôi cần c ú ý đến sự liên quan iữa nội dun ấy với
sự kiện, trán sự kết ợp tác bạc , k ôn liên quan.
Ví dụ: Khi tổ c ức oạt độn ọc k ám p á “ Bạn trai – bạn ái” tron
tháng 10 ở lớp tôi, tôi sẽ t ực iện n ư sau: Tôi c ia trẻ t àn 2 n óm để dạy
trẻ, 1 n óm bạn trai và 1 n óm bạn ái, tôi sẽ đưa ra n ữn câu ỏi p ù ợp với
từn n óm:
Đối với n óm bạn ái:
+ Con tên là ì? Con là bạn trai ay bạn ái?
+ Các bạn ái có n ữn đặc điểm ì?
14
+ Các bạn ái t ườn t íc c ơi trò c ơi ì?
+ Tran p ục của các bạn ái ra sao?
+ Ước mơ, sở t íc của các bạn ái?
+ Các bạn ái k ác với các bạn trai ở n ữn điểm nào?
Tôi mời nhiều trẻ trả lời về các câu ỏi tôi đưa ra
+ Các con t ườn ay c ơi đùa với ai k i ở lớp, ở n à?
+ Về n à ai t ườn c ăm sóc, vệ sin , tắm iặt c o các con
+ Các con có t ể kể tên n ữn bộ p ận trên cơ t ể của các con?
+ Các con có biết n ữn vùn nào trên cơ t ể của các con ọi là vùn n ạy
cảm?
+ Ai được p ép và k ôn được p ép sờ ay đụn c ạm vào n ữn vùn
n ạy cảm đó?
+ Các con làm ì để tự bảo vệ mìn trước n ữn n uy iểm có t ể xảy ra
với các con?
=> Sau k i ỏi trẻ tôi k ái quát lại: Vì chúng mìn là con ái mặc dù còn
n ỏ n ưn các con cần biết n ữn vùn n ạy cảm trên cơ t ể của các con c ỉ có
bản t ân các con oặc mẹ (bà) của các con mới được c ạm vào k i c ăm sóc,
tắm iặt c o các con. N oài ra k ôn ai được p ép đụn c ạm vào n ữn vùn
n ạy cảm đó. Bên cạn đó có các bác, cô, dì, c ú, t ím, n ữn n ười ọ àn
của các con cũn c ỉ được ôm, t ơm vào má các con, nói c uyện với các con
t ôi. Còn n ữn n ười k ôn quen biết, các con c ưa được ặp bao iờ mà n ất
là lại là con trai t ì tuyệt đối các con k ôn được bắt c uyện, ỏi an n ữn
n ười đó k i c ưa được sự đồn ý của bố mẹ ay n ười t ân của các con. Ở trên
lớp, đối với các bạn trai các con cũn c ỉ được p ép nói c uyện oặc c ơi với
các bạn t ôi c ứ tuyệt đối k ôn c ạm vào n ữn vùn n ạy cảm trên cơ t ể
của các con. Vì vậy, k i ở n à ay ở trườn , các con nên đón cửa p òn k i
t ay quần áo, con nên đón cửa toilet k i đi vệ sin và đi vệ sin đún nơi quy
địn dàn c o con ái, trai; n ủ trưa ở trườn con cần n ủ ở k u vực bạn cùn
iới với mìn , con mặc váy t ì k i n ồi ay k i nằm cần p ải để ý
15
đặ â ỏ ó
– Đối với n óm bạn trai:
+ Con tên là ì? Con là bạn trai ay bạn ái?
+ Các bạn trai có n ữn đặc điểm ì?
+ Các bạn trai t ườn t íc c ơi trò c ơi ì?
+ Các bạn trai k ác với các bạn ái ở n ữn điểm nào?
Cô mời n iều trẻ trả lời về các câu ỏi cô đưa ra
+ Về n à ai t ườn c ăm sóc, vệ sin , tắm iặt c o các con
+ Các con làm ì để tự bảo vệ mìn trước n ữn n uy iểm có t ể xảy ra
với các con?
=> Sau k i ỏi trẻ tôi k ái quát lại: Các con là con trai, là n ữn n ười
mạn mẽ và là n ữn n ười đàn ôn tron tươn lai, vì vậy các con p ải biết
bảo vệ các bạn ái, n ườn n ịn bạn ái, k ôn trêu bạn, đán bạn, k ôn tò mò
về n ữn bộ p ận trên cơ t ể bạn ái, k i ở n à ay ở trườn , các con nên đón
cửa p òn k i t ay quần áo, con nên đón cửa toilet k i đi vệ sin , n ủ trưa ở
trườn , con cần n ủ ở k u vực bạn cùn iới với mìn .
16
đặ â ỏ ó
r ch i: “ ết bạn”
– Tôi iới t iệu tên trò c ơi, các c ơi, luật c ơi
– Cho trẻ c ơi kết n óm bạn có cùn đặc điểm, sở t íc .
+ Kết t àn n óm có 2,3 bạn. Kết n óm bạn trai – bạn ái. Kết n óm bạn
mặc váy – mặc quần. Kết n óm bạn tóc n ắn – tóc dài.
– Tôi bao quát và n ận xét kết quả c ơi của trẻ
17
“Kế ”
* Trong giờ hoạt động ngoài trời:
Hoạt độn vui c ơi là p ươn tiện mở rộn , củn cố, c ín xác oá n ữn
biểu tượn của trẻ về iới tín . Tron k i t ực iện các àn độn c ơi, t ao tác
c ơi, trẻ n ận ra được một vài đặc tín quen t uộc, một vài kiến t ức về iới
tín , cũn là cơ ội để trẻ luyện tập n ữn kiến t ức về iới tín mà trẻ đã biết.
Ví dụ: Tổ chức hoạt động có mục đích “Quan sát trang phục bạn trai,
bạn gái”
+ Quan sát tran p ục bạn trai:
Ai có n ận xét ì về tran p ục của bạn trai?
– Màu sắc, ìn dán tran p ục n ư t ế nào?
– Tran p ục có n ữn bộ p ận nào? Làm bằn c ất liệu ì?
– Áo (quần) này mặc vào mùa nào?
– Cô c o trẻ n ận xét áo quần của mìn , của bạn t eo n ận xét trên.
– Các bạn ãy kể tên n ữn tran p ục quần áo của bạn trai?
+ Đối với tran p ục bạn ái cô làm tươn tự
So sán tran p ục bạn trai, bạn ái
* Khác nhau: Về kiểu dán , màu sắc, c ất liệu.
* ố : Đều là tran p ục, p ục vụ c o sin oạt của bé
18
Cô k ái quát và iáo dục trẻ: Các bạn p ải luôn iữ vệ sin cá n ân, quần
áo đầu tóc ọn àn , mặc tran p ục p ù ợp với iới tín của mìn .
– r ch i vận động “kéo co”
– Cô p ổ biến các c ơi, luật c ơi.
+ C ia lớp t àn 2 đội, đội nam kéo một bên và đội nữ kéo
một bên
+ L Đội nào kéo qua vạc t ì đội đó c iến
– Tôi tổ c ức c o trẻ c ơi, n ận xét sau k i c ơi.
* Trong giờ hoạt động góc:
K i tổ c ức trò c ơi đón vai t eo c ủ đề, tôi c o trẻ n ập vào các vai
c ơi: Ôn bà, bố mẹ, dì c ú, c ú t ím, an trai, c ị ái,…c o trẻ trải n iệm
n ữn vai c ơi. K i trải n iệm các vai c ơi trẻ n ận biết được iới tín của vai
c ơi mìn đan đảm n ận để từ đó trẻ có àn độn c ơi p ù ợp với iới tín
của vai c ơi. Điều đó ìn t àn ở trẻ n ữn biểu tượn rõ ràn về iới tín
– M đ C o trẻ ôn luyện lại n ữn kiến t ức về iới tín mà trẻ đã được
thông qua các hàn độn c ơi p ù ợp với iới tín của mìn .
– N ủ Trẻ sẽ đón vai bố, mẹ, em gái, em trai, an trai, c ị
19
gái….k i đảm n ận vai đó trẻ p ải t ực iện n ữn àn độn c ơi p ù ợp với
iới tín của mìn .
– ế
+ T oả t uận c ơi:Tôi tổ c ức c o trẻ t oả t uận dưới ìn t ức cả lớp về
c ủ đề c ơi ôm nay là bé và ia đìn . Tôi ướn trẻ c ú ý tới việc t ể iện các
vai c ơi p ù ợp với iới tín n ư: Mẹ t ì nấu cơm, bế con, mẹ là con ái, mặc
váy, tóc dài…,bố iúp đỡ mẹ nấu cơm, bố là con trai, bố làm xây dựn …Sau đó
cô c o trẻ tìm bạn c ơi và về óc c ơi t ực iện ý đồ c ơi của mìn .
+ N ận xét sau k i c ơi: Tổ c ức c o trẻ n ận xét sau k i c ơi dưới ìn t ức
tập t ể về việc t ực iện vai c ơi mà trẻ n ận, về mối quan ệ sự p ối ợp iữa
các vai c ơi, về tiêu c uẩn đạo đức mà trẻ đảm n ận.
Ví dụ: K i trẻ t am ia c ơi trò c ơi “xây dựn ” trẻ p ải biết tron trò
c ơi cần có n ữn vai c ơi nào, bạn trai ay bạn ái p ù ợp với n ữn vai c ơi
đó? Côn việc của vai c ơi đó là ì? K i trẻ xây n ôi n à của bé trẻ p ải biết ai
bạn trai p ù ợp côn trìn xây dựn , kiến trúc sư.
xâ ự
Hay k i c ơi phân vai, các bạn ái sẽ p ù ợp với côn việc là n ười bán
àn , n ười nội trợ đảm đan .
20
ă
*Trong giờ ăn, ngủ, vệ sinh:
Tron quá trìn trẻ đi vệ sin trên lớp, n à vệ sin tôi dán ký iệu bạn trai,
ký iệu bạn ái để c o trẻ p ân biệt được bên nào dàn c o bạn trai và bên nào
dàn c o bạn ái, ngoài ra tôi còn iáo dục trẻ k i đi vệ sin các con c ú ý
đón cửa lại và tuyệt đối k ôn được tò mò n òm n ó san n à vệ sin bên
cạn bạn k ác iới của mìn để n ìn trộm bạn là một àn độn rất xấu.
K ủ
21
Đối với iờ n ủ tôi c o trẻ trai nằm riên một dãy iườn , trẻ ái nằm
riên một dãy mở c o trẻ n e n ữn bài át dân ca man iai điệu du dươn ,
n ẹ n àn để trẻ dễ dàn đi vào iấc n ủ một các n ẹ n àn và bìn yên n ất.

* Trong tổ chức hoạt động chiều:
Tôi đọc sác c o trẻ n e về quy tắc 5 n ón tay sau đó đưa ra n ữn câu
ỏi để trẻ trả lời:
– Ai có n ận xét ì về quyển sác này?
– Nội dun của quyển sác nói về điều ì?( Tôi c o trẻ xem ìn bàn tay)
Tôi c ốt lại: Bàn tay rất ần ũi với các con, các con sử dụn các n ón tay từ lúc
lọt lòn để k ám p á t ế iới xun quan …và năm n ón tay tươn ứn với 5
vòn tròn iao tiếp của các con iúp các con nân cao kĩ năn tự bảo vệ đấy.
– N ón tay cái tươn ứn với n ữn ai? (N ữn n ười ruột t ịt, ồm: ôn ,
bà, bố, mẹ, an , c ị, em ruột của trẻ)
– N ữn n ười ruột t ịt có t ể làm ì với con? (Ôm, ôn, bế, cõn ,
tắm..c o trẻ)
– N ón tay trỏ tươn ứn với n ữn ai? (N ữn n ười t ân, ồm: ọ
àn , t ầy cô, bạn bè của trẻ)
22
– N ữn n ười t ân có t ể làm ì với con? (Nắm tay, vuốt tóc, xoa đầu,
vỗ vai.. trẻ)
– N ón tay iữa tươn ứn với n ữn ai? (N ữn n ười quen, ồm: àn
xóm t ân t iết, bạn của bố mẹ mà ia đìn đều biết)
– N ữn n ười quen có t ể làm ì với con? (Bắt tay, trò truyện với trẻ)
– N ón tay áp út tươn ứn với n ữn ai? (N ữn n ười lạ với trẻ)
– N ữn n ười lạ c ỉ có t ể làm ì với con? (C ỉ vẫy tay c ào)
– N ón tay út tươn ứn với ai? (N ữn n ười đán n ại với trẻ)
– N ữn n ười đán n ại có t ể là n ữn ai?
– N ữn n ười này ây c o trẻ điều ì? (Bất an, k ôn t oải mái)
– Với n ữn n ười đán n ại con có quyền làm ì? (P ản k án , tỏ t ái
độ: Xua tay, ét to, bỏ c ạy…)
=> Tôi iáo dục trẻ: Các con cần biết bảo vệ bản t ân trước n ữn n ười lạ,
n ất là n ữn bạn ái dễ bị dỗ dàn và n uy iểm có t ể luôn rìn rập các con ở
mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy các con p ải luôn cản iác với n ữn n ười lạ, n ữn
n ười k ôn quen biết mà các con c ưa từn ặp bao iờ, n ữn n ười lớn tuổi, là
nam iới t ì các con càn p ải trán xa, iữ k oản các và k ôn được lại ần ọ.
N oài việc iản iải c o các con biết ý n ĩa các n ón tay tôi còn vận dụn
qui tắc đồ lót để iúp trẻ iểu về tầm quan trọn của việc mặc đồ lót và tôi đã
k uyên các bậc c a mẹ nên c o con mặc đồ lót từ sớm, tốt n ất từ k oản 3
tuổi, rồi dặn con k u vực bên tron đồ lót là bất k ả xâm p ạm. Bất kể ai độn
vào k u vực đó mà c ưa có sự đồn ý của con t ì đều là n ười xấu, dù có là
n ười t ân t iết. Trẻ biết được quy tắc đồ lót có t ể iữ ìn bản t ân trán k ỏi
p ần lớn các n uy cơ bị xâm ại.Tôi đã nói trẻ rằn

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *