SKKN Đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp liên môn Vật lý với các môn học để nâng cao chất lượng môn Vật lý hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp liên môn Vật lý với các môn học (Hóa học, Sinh học, và các môn học khác) để nâng cao chất lượng môn Vật lý hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô … Read more

SKKN Nâng cao hiệu quả các hoạt động thí nghiệm môn vật lý THCS nhờ sự hỗ trợ của điện thoại thông minh

SKKN Nâng cao hiệu quả các hoạt động thí nghiệm môn vật lý THCS nhờ sự hỗ trợ của điện thoại thông minh Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp … Read more

SKKN Tổ chức hoạt động câu lạc bộ STEM làm kính tiềm vọng và túi ủ

SKKN Tổ chức hoạt động câu lạc bộ STEM làm kính tiềm vọng và túi ủ Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education … Read more

SKKN Thành lập Atlat Địa lý tỉnh Nam Định phục vụ  dạy học Địa lý địa phương lớp 9

SKKN Thành lập Atlat Địa lý tỉnh Nam Định phục vụ  dạy học Địa lý địa phương lớp 9 Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận … Read more

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn dạy bài “Dân số và gia tăng dân số” Địa lý lớp 9

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn dạy bài “Dân số và gia tăng dân số” Địa lý lớp 9 Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN … Read more

SKKN Sử dụng phim tài liệu kết hợp với một số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để gây hứng thú cho học sinh phần lịch sử Việt Nam (1954-1975)

SKKN Sử dụng phim tài liệu kết hợp với một số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để gây hứng thú cho học sinh phần lịch sử Việt Nam (1954-1975) Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 … Read more

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy trong môn lịch sử THCS

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy trong môn lịch sử THCS Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education … Read more

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn Lịch sử 7

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn Lịch sử 7 Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education Điều … Read more

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap vào giảng dạy và nâng cao khả năng tự học môn Tiếng Anh cho học sinh THCS

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy Mindmap vào giảng dạy và nâng cao khả năng tự học môn Tiếng Anh cho học sinh THCS Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  … Read more