Tag app

Snapchat cho Web chính thức ra mắt

Snapchat ra mắt Snapchat phiên bản Web

Hôm thứ Hai, Snap Inc. đã thông báo rằng người dùng hiện có thể tiếp tục cuộc trò chuyện của họ từ bất kỳ thiết bị nào có Snapchat cho Web. Ứng dụng web mới sẽ hỗ trợ các cuộc gọi thoại và…