dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: collocation

 • 500 câu bài tập collocation ôn thi TN THPT

  500 câu bài tập collocation ôn thi TN THPT

  500 câu bài tập collocation ôn thi TN THPT 1. His father used to be a _______ professor at the university. Many students worshipped him.. A. distinct                               B. distinctive               C. distinguishing         D. distinguished 2. Mark Zuckerberg’s enormous success has taken a lot of hardwork and _______. A. indifference                        B.…

 • Collocation là gì?

  Collocation là gì?

  I. Collocation là gì? Collocations là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước (conventional word combinations), hay gọi cách khác là sự kết hợp từ tự nhiên. Chúng ta có thể nói “a heavy smoker” (một người nghiện thuốc lá nặng) hoặc “a devoted friend” (một bằng hữu tận tụy) nhưng không thể nói, “a…

 • COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ

  COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ

  COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ Mời các em xem thêm Collocation là gì? 1. Collocations với “education” – Formal education Formal education plays an important role in the development of the country. – Higher education Universities and colleges both provide higher education options for a wide range of students. – Further education Recently a large number of…