0

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian

Hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình bình hành

Cách tính Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian Muốn tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì các em học sinh cần nắm vững cách tính khoảng cách từ điểm tới một… Continue Reading

0

Cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hướng dẫn cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, cách dựng một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước là bài toán quyết định… Continue Reading