Tag ngân hàng

Room tín dụng là gì?

Room tín dụng là gì

Room tín dụng là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngân hàng, được hiểu là hạn mức cho vay của ngân hàng. Room tín dụng là gì? Hiểu một cách đơn giản, room tín dụng là giới hạn cho vay của…

Lãi suất kép là gì?

Lãi suất kép là gì? Albert Einstein từng nói: “Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những ai vận dụng được nó sẽ nhận được sự giàu có, còn những ai không hiểu… sẽ phải trả giá…