PPCT môn Ngữ Văn 12

PPCT môn Ngữ Văn 12 Ban Cơ bản, bộ đề thi Ngữ Văn ôn thi TN

PPCT môn Ngữ Văn 12 Xem thêm: PPCT môn Ngữ Văn 10 PPCT môn Ngữ Văn 11 PPCT môn Ngữ Văn 12 (Ban Cơ bản) HỌC KÌ I Tuần Tiết Bài dạy Ghi chú 1   1-3 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.   … Read more

PPCT môn Ngữ Văn 11

PPCT môn Ngữ Văn 11 (Ban Cơ bản) HỌC KÌ I

PPCT môn Ngữ Văn 11 Xem thêm: PPCT môn Ngữ Văn 10 PPCT môn Ngữ Văn 12 PPCT môn Ngữ Văn 11 (Ban Cơ bản) HỌC KÌ I Tuần Tiết Bài dạy Ghi chú 1 1-2 3-4 -Vào phủ chú Trịnh – Lê Hữu Trác – Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn … Read more

PPCT môn Ngữ Văn 10

NGỮ VĂN 10, PPCT môn Ngữ Văn 10

PPCT môn Ngữ Văn 10 Xem thêm: PPCT môn Ngữ Văn 11 PPCT môn Ngữ Văn 12 PPCT môn Ngữ Văn 10 (Ban Cơ bản) HỌC KÌ I Tuần Tiết Bài dạy Ghi chú 1   1-3   -Tổng quan văn học Việt Nam – Ra đề bài viết số 1 – Văn biểu cảm … Read more