dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

PPCT Toán 10 Cánh Diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC SÁCH TOÁN 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời thầy cô tham khảo thêm Giáo án Toán 10 Cánh Diều file WordGiáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức.

Tên chương, bài học trong sách giáo khoa Toán 10Số tiết
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP7
§1. Mệnh đề toán học3
§2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp3
Bài tập cuối chương I1
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN6
§1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn2
§2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn3
 Bài tập cuối chương II1
CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ17
§1. Hàm số và đồ thị5
§2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng2
§3. Dấu của tam thức bậc hai3
§4. Bất phương trình bậc hai một ẩn3
§5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai2
Bài tập cuối chương III2
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ16
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o . Định lí côsin và định lí sin trong tam giác4
§2. Giải tam giác. Tính diện tích tam giác2
§3. Khái niệm vectơ2
§4. Tổng và hiệu của hai vectơ2
§5. Tích của một số với một vectơ2
§6. Tích vô hướng của hai vectơ2
Bài tập cuối chương IV2
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 1. Đo góc3
Chương V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP11
§1. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây4
§2. Hoán vị. Chỉnh hợp2
§3. Tổ hợp2
§4. Nhị thức Newton2
Bài tập cuối chương V1
Chương VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT17
§1. Số gần đúng. Sai số3
§2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm3
§3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm4
§4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản2
§5. Xác suất của biến cố3
Bài tập cuối chương VI2
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng4
Chương VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG18
§1. Toạ độ của vectơ2
§2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ3
§3. Phương trình đường thẳng3
§4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng2
§5. Phương trình đường tròn3
§6. Ba đường conic3
Bài tập cuối chương VII2
THỰC như sau:Mạch kiến thứcSố tiếtTỉ số %Quy định của CT môn Toán 2018Đại số4343,4%44%Hình học3434,3%35%Thống kê – Xác suất1515,2%14%Hoạt động TH và TN77,1%7%  HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA
Tên chuyên đề, bài học trong sách chuyên đề học tập Toán 10
Chuyên đề I. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN10
§1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn5
§2. Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn5
Chuyên đề II. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC. NHỊ THỨC NEWTON10
§1. Phương pháp quy nạp toán học5
§2. Nhị thức Newton5
Chuyên đề III. BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG15
§1. Elip4
§2. Hypebol4
§3. Parabol3
§4. Ba đường conic4

Chú ý: Tổng cộng SGK là 99 tiết, còn dư ra 6 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *