Tag tiếng nga

40 câu thành ngữ tiếng Nga

1. Cha nào con nấy.Каков отец, таков и сын. 2. Đẹp như trong tranh.Красиво, как на картинке. 3. Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.Лягушке, сидящей на дне колодца, небо кажется не более лужицы. 4. Khôn nhà, dại chợ.-…