toán 5

100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên

100 đề thi Toán vào lớp 6 chuyên 13. Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021 I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu 1: Phân số $\dfrac {16}{1000}$​ được viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,16         B. 0,016      ...

Đọc tiếp...